Ostravská univerzita pořádá dílny Moderní škola

V pondělí 12. října od 16. hodin bude klub Fiducia poprvé hostit účastníky diskusního setkání studentů učitelství Ostravské univerzity a středoškolských učitelů. Společně by se měli zamyslet nad některými otázkami, které stav české společnosti a školy vyvolává, jako je nejasnost role školy v procesu zrání jednotlivce a v jeho zapojení do života společnosti, v překonávání různých předsudků a
nebezpečných vlivů, v rozvíjení schopností tvůrčím způsobem využívat
moderní informační technologie a nestát se jejich obětí, v podpoře kritického a zodpovědného myšlení. Akce je přístupna veřejnosti a začíná v 16:30.

Program Moderní školy:

12. října 2015 / Fiducia / 16.00–18.30 Nebezpečná rychlost: jak se učí bezbariér? Lektorkou setkání bude Blanka Pravdová (Masarykova univerzita), středoškolskou praxi představí Naděžda Růžičková (SUŠ Ostrava) a Marek Šimoňák (EDUCAnet Ostrava). 

26. říjnaO roli školy při překonávání kulturní uzavřenosti

9. listopadu O moderních technologiích ve výuce

16. listopadu Škola jako most mezi tradicí a inovací

osu