Ostravská univerzita pořádá konferenci o Hlučínsku

Filozofická fakulta Ostravské univerzity pořádá 27. listopadu vědeckou konferenci studentů a vyučujích na téma Domov na hranici –
kulturní život Hlučínska v proměnách času. Konference se koná v Červeném kostele v Hlučíně a začíná v 9:30.

Program konference:

27. 11. 2014 Červený kostel v Hlučíně

Zahájení konference: 9:30

Jednání: 9:45 – 11:00

Pavel Kladiwa (FF OU)
„Řeč moravská, duše pruská“.
Česko-německé soupeření na Hlučínsku v meziválečném období

Jiří Jung (FF OU)
Charakter a proměny architektury na Ratibořsku v průběhu dlouhého 19. století

Adam Hubáček (FF OU)
Základní rysy meziválečné architektury na Hlučínsku

Přestávka: 11:00 – 11:15

Jednání: 11:15 – 12:30

Adam Bernat (FF OU)
Kulturní dědictví sochaře Johannese Baltazara Jandy

Martina Dragonová (FF OU)
Barokní kazatel B. H. Bilovský o českých světcích

Irena Šebestová (FF OU)
Interkulturní dimenze literární textů na příkladu Hlučínska

Oběd: 12:30 – 14:00

Jednání: 14:00 – 15:15

Hana Šústková (Archiv Vítkovice, a. s.)
August Scholtis: věčný rebel

Nicole Blokešová
Odraz Hlučínska v autobiografické knize Augusta Scholtise „Ein Herr aus Bolatitz“

Svatava Urbanová (FF OU)
Dědictví jako metafora ženských osudů (prózy Evy Tvrdé)

Přestávka: 15:15 – 15:30

Jednání: 15:30 – 17:00

Petr Hrtánek – Stanislav Drastík (FF OU)
Hledání identity jako téma Slezského románu Petra Čichoně

Michaela Šrámková
Kulturní a spolková činnost německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku

Tomáš Tracz
Německý psané periodikum na Hlučínsku na příkladu časopisu „Der treudeutsche Hultschiner“

Zakončení konference
Na fajrunt štafek zysty, kafe bon, baj aj po achtliku.

IMG_0672.JPG