Ostravská zoo letos otevře několik nových pavilonů

Ostravská zoo letos zprovozní hned tři nové stavby, které v areálu začaly vznikat předloni. Investice za více než 213 milionů korun byly financovány z dotací Evropské unie a rozpočtu města Ostravy. Za dalších více než deset milionů korun zoo upravila i jeden z centrálních rybníků.   Jedinou věcí, kterou lze vnímat jako promarněnou příležitost je, že na nové stavby v zoo nebyla vypsána architektonická soutěž, přestože jde o veřejné stavby financované z veřejných zdrojů.

Kromě nového vstupu do zoo se návštěvníci mohou těšit na Pavilon evoluce za zhruba 128 milionů korun, který je nejdražší stavbou v historii zahrady, a také nové průjezdné Safari asijských kopytníků. Stěhování do nového Pavilonu evoluce čeká šimpanze nebo kočkodany Dianiny. Nový domov v něm najdou například i barevná africká prasata štětkouni kamerunští a řada drobnějších zvířat. Nová voliéra pro šimpanzy je v podstatě největší voliérou tohoto typu pro lidoopy ve střední Evropě. Hned v sousedství Pavilonu evoluce je nově přebudovaný jeden z rybníků. Vzniklo zde několik nových ostrůvků i zákoutí pro návštěvníky, kteří zde mohou odpočívat. Najdou zde domov také některé druhy zvířat, jednak jeleni sikové vietnamští, opice giboni bělolící, na jednom z ostrůvků budou bydlet i lemuři vari, v jednom z výběhu pak velevzácní jeřábi sibiřští.

Úplnou novinkou pak v Ostravě bude safari, které vzniká v zadní části zoo. Návštěvníci přes něj budou projíždět vláčkem a na poměrně rozsáhlých prostorech budou moci pozorovat stáda asijských kopytníků. Prostor nebude přístupný pro pěší, ale bude to zase něco nového, co naše zoo dosud nenabízela. Bude se zde projíždět vláčkem přímo výběhy, takže návštěvníci budou mít pocit, jako by byli přímo mezi zvířaty v přírodě.

Nemalou změnou bude pro návštěvníky i nový vstupní areál do zoo, který nahradil léta sloužící, avšak provizorní starou budovu ze 70. let minulého století. Část objektu bude využívána jako správní budova, druhá část pak bude sloužit samotným návštěvníkům.

 

zoo