Ostravské interiéry v knižní podobě i jako pexeso

Antikvariát a klub Fiducia vydal v roce 2011  knihu historika architektury Martina Strakoše „Ostravské interiéry“ s fotografiemi Romana Poláška a v grafické úpravě Jiřího Šiguta. Je to vůbec první knižní projekt klubu, představující završení projektu, jemuž předcházela stejnojmenná výstava z roku 2010 a vydání série pohlednic o ostravských interiérech v témže roce.

Kniha v tematických celcích, členěných dle typologicky pojatých skupin, dokumentuje na 240 stranách různé pojetí vnitřního řešení prostorů architektonicky významných děl. Pro danou publikaci pořídil převážně v letošním roce fotografie R. Polášek, přičemž některé stavby byly takovýmto způsobem dokumentovány vůbec poprvé.

Vstupní část předkládaného svazku tvoří úvod M. Strakoše a jeho studie Ostravské interiéry včera a dnes, v níž jsou zmíněny některé již neexistující příklady – namátkou kavárna Elektra nebo interiér kubistického krematoria v Moravské Ostravě. Následuje padesát krátkých kapitol – dokumentovaných interiérů, rozdělených do patnácti bloků podle typologických kritérií. Jedná se o následující typologické skupiny: radnice, kostely, zámky, divadla, školy, muzea a galerie, kulturní domy, technické památky, sportovní stavby, polyfunkční domy, rodinné domy a vily, kancelářské budovy a výrobní objekty, obchodní domy, hotely a železniční nádraží.

Závěr tvoří seznam literatury a pramenů, umožňující zvídavým čtenářům další studium. Kniha nabízí srovnání, jak se proměňovaly interiéry v jednotlivých obdobích a to zvláště od 19. století do současnosti, kdy se z městečka stalo velkoměsto s rozsáhlou stavební produkcí. V publikaci jsou zaznamenány jak interiéry historických staveb včetně nejstarší ostravské památky – kostela sv. Václava, tak i příklady současné architektury, jakým je například polyfunkční dům Ostravská brána u výše zmíněného kostela nebo administrativní objekt zvaný Šupináč v centru města. Předkládaná publikace prezentuje textovou a obrazovou formou hodnoty ostravských interiérů v takové šíři vůbec poprvé.

Kromě knihy vyšlo také stejnojmenné pexeso, a to v roce 2012ostravske-interiery.