Ostravské sdružení Pant vydává další publikaci s názvem Pětačtyřicátý – Konec války a nové Československo

Edice Moderních dějin Občanského sdružení PANT přichází s novou metodickou řadou, která vychází vstříc sílící poptávce učitelů a široké veřejnosti po ucelených kompletech materiálů, které by přehledně nabízely osvětlení konkrétních historických mezníků či fenoménů moderní historie. První publikace této metodické řady se věnuje přelomovému roku 1945.

IMG_1198.JPG

„Cílem nové edice bude vždy představení konkrétního dějinného údobí, události nebo zásadního fenoménu v aktuálních textech renomovaných historiků i publicistů v podobě reprezentativního souboru dobových pramenů či pracovních materiálů pro učitele i jejich žáky, protože si právě připomínáme sedmdesát let odkonce II. světové války, osvobození Československa od nacistické okupace přemýšlíme o podobě poválečného znovuzrození našeho státu, připravili jsme premiérovou publikaci nové ediční řady právě k tomuto zlomovému mezníku národních, evropských i světových dějin,“ upřesňuje jeden z editorů publikace Petr Šimíček. „Tento v českém prostředí novátorský a moderní pomocník pro studenty, učitele a širokou veřejnost nabízí odborné studie, eseje, metodické materiály i prameny k událostem dramatického období české historie,“ doplňuje předseda Občanského sdružení PANT Petr Pánek.

Publikace „Pětačtyřicátý“ otevírá téma v českém prostředí dlouhou dobu tabuizované, v posledních letech ovšem stále intenzivněji diskutované. Spojnicí většiny textů je zásadní otázka, zda události konce války a bezprostřední měsíce po osvobození znamenaly jen příchod vytoužené svobody, nebo zároveň předznamenávaly začátek nové nesvobody a byly předehrou plíživé sovětizace a proměny Československa v totalitní stát„Květen 1945 je v předkládaných textech a pramenech záměrně pojímán nejen jako konec jedné etapy dějin, ale také jako začátek etapy zcela nové. Jednotlivé historické události jsou právě z těchto důvodů interpretovány v dobových geopolitických, vnitropolitických, etnických i sociálních souvislostech. Nechybí rovněž reflexe tématu osvobození Československa v období komunismu, jeho ideologické zarámování a propagandistické využití,“ vysvětluje další z editorů a šéfredaktor portálu Moderní dějiny.cz Jiří Sovadina.

Publikace nabízí texty renomovaných historiků Jiřího Pernese, Víta Smetany a Tomáše Jaklakteří na základě současného stavu historického výzkumu hutně a výstižně popisují základní události konce II. světové války, Pražské povstáníoperace spojeneckých armád na našem území, erupci poválečného násilí, odsun Němců či konstituování „nového“ Československa, zasazují je do širšího kontextu a odhalují mýty s těmito událostmi po desetiletí spojované. Následují inspirativní eseje publicistů Adama Drdy, Macieje Ruczaje a Jana Urbana, které nabízejí pronikavé interpretace a hodnocení samotného pojmu či fenoménu „osvobození“. Tradiční české černobílé a adorační pojetívycházející ze čtyřiceti let ideologických kampaní a propagandou umocněných stereotypů, je v nich podrobeno věcné kritice a konfrontováno s naprosto odlišným pohledem našich polských sousedů. A nechybí ani praktické materiály, založené na prácis dobovými pramenyopatřené úkoly či návrhy pracovních aktivit, které mohou učitelé z publikace přímo kopírovat pro své žáky do vyučovací hodinyTvůrčí materiály, jejichž autory jsou dlouholetí učitelé a didaktici, jsou vytvořeny tak, aby byly pro žáky i zájemce o historii zajímavé, přitažlivé, aby rozvíjely jejich tvůrčí schopnosti i přirozenou touhu po objevování neznámého. Měly by je vést k analýze, nalézání řešení, formulování vlastních názorů a pátrání po souvislostech,“ dodává Jiří SovadinaPodstatný prostor je v publikaci věnován bohatému a reprezentativnímu souboru dobových pramenů  oficiálním dokumentům, dennímu tisku, fotografiím, obrazům či vzpomínkám pamětníkůAutorům se podařilo získat prameny z renomovaných archivů i soukromých sbírek.

 

„V tomto roce bychom chtěli vydat ještě další dva podobné komplety. Téma toho druhého už známe, věnovat ho chceme genocidám 20. století,“ uzavírá Petr Pánek.

 

www.moderni-dejiny.cz

http://www.eshop-moderni-dejiny.cz/