Ostravský archiv hledá fotografie týkající se osvobozovacích bojů v Ostravě

V Ostravě začínají přípravy na oslavy 70. výročí osvobození. Ostravský archiv vyzývá občany, aby pomohli s hledáním fotografií zachycujících průběh osvobozovacích bojů na dnešním území 0stravy přibližně v době od 25. dubna do 2. května 1945.
Jde o snímky, které dokumentují válečné události, ústup německých vojsk, postup Rudé armády, vítání osvoboditelů a podobně. Pokud někdo takové fotografie má, může je přinést nebo doručit do 31. března do badatelny Archivu města Ostravy ve Špálově ulici 19 v Přívoze. Otevřeno je v pondělí a středy od 8 do 17.30, v úterý od 8 do 16 a ve čtvrtky od 8 do 15 hodin. Kontaktní osobou je Jana Prchalová. V badatelně snímky oskenují a ihned vrátí. Cenné jsou samozřejmě také jakékoliv bližší informace o zachycených událostech. Fotografie, pokud možno s alespoň stručným popisem, lze také zaslat v elektronické podobě na adresu archiv@ostrava.cz. Zapůjčené materiály budou použity při přípravě webové prezentace k 70. výročí osvobození a pro potřeby prezentace a propagace města a jeho historie.

(null)