Ostravský divadelní archiv nabízí elektronické materiály pro širokou veřejnost

Archiv Národního divadla moravskoslezského digitalizuje své sbírky – pro veřejnost je už nyní k dispozici elektronický soupis repertoáru NDM od počátků po současnost, který se bude postupně rozrůstat o další informace a materiály, které tak budou snadno dostupné pro všechny badatele a širokou veřejnost. V návaznosti na převod dat do elektronické podoby otevírá mimořádný kulturní projekt Ostravský divadelní archiv, jehož cílem je přinést přehledným způsobem informace o ostravském divadelním životě všem zájemcům.
Právě probíhající digitalizace archivu NDM je výsledkem dlouholeté práce divadelního archivu NDM, a zejména PhDr. Ladislava Slívy (dlouholetý dramaturg NDM, v současnosti pracuje v archivu). Na webových stránkách NDM v sekci Archiv nyní naleznou zájemci elektronický soupis inscenací od založení divadla v roce 1919 (včetně dat premiér a inscenačních týmů), který tak reviduje, doplňuje a upřesňuje dosavadní soupis repertoáru, jenž vycházel v divadelních almanaších vydaných k 40, 60, 70, 80 a 90 letům od založení divadla. Webový archiv se bude nadále rozšiřovat a vyvíjet, k inscenacím se doplňují data a obsazení jednotlivých repríz všech inscenací, postupně přibydou i fotografie, programy a další materiály.

„Cílem je zpracovat elektronické informace o historii Národního divadla moravskoslezského tak, aby byly přístupné on-line všem zájemcům. Protože divadelní artefakt není trvalý, snažíme se shromáždit co nejvíce pramenů, díky kterým si badatel bude moci představit, jak daná inscenace vypadala. Převod těchto informací do elektronické podoby má mnoho výhod (umožní například vyhledávání podle jmen umělců nebo názvu inscenace) a navíc nebude po vytvoření digitálních kopií nutné pracovat s originálním materiálem, který se tím ochrání před poškozením,“ uvádí vedoucí archivu Lenka Schreiberová.

Archiv je dostupný na www.ndm.cz/cz/archiv .