Ostravský Dům umění představí čtyři generace geometricko-abstraktního umění z Nizozemska

Výstava Reductive.NL představuje díla čtyř generací nizozemských umělců. Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším účastníkem je bezmála 60 let. Koncentrace 32 tvůrčích osobností reprezentujících čtyři generace žijících, aktivních umělců je obrovská kurátorská a logistická akce, ale zároveň šance seznámit se s poměrně málo známým uměním, s tvorbou současných žijících holandských umělců, s jeho dynamikou a nepřeberným množstvím řešení, technik a různorodostí postojů.
Geometrické abstrakce, konkrétní umění, neosobní, odtažité a racionální prvky jsou překonány osobním, poetickým a oduševnělým přístupem. Díky tomu má tento směr v oblasti vizuálního umění stále ohromné možnosti a může se zejména mezi umělci těšit širokému zájmu.
Představit ho v zemích s tak silnou tradicí konstruktivismu, jako je Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko, umožňuje srovnání s velkým dědictvím mezinárodního směru. Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Nizozemského království v České republice. Výstavu můžete zhlédnout od 23. ledna – 22. března 2015 v Domě umění v Ostravě. Vernisáž se koná 22. ledna v 17 hodin.

IMG_0864.JPG