Ostravský hobojista Dušan Foltýn pokřtí nové CD

Vedoucí katedry dechových nástrojů Fakulty umění OU a sólohobojista Janáčkovy filharmonie docent Dušan Foltýn natočil s Janáčkovým komorním orchestrem a dirigentem Petrem Chromčákem nový kompaktní disk. Pod názvem „Česká hudba pro hoboj a komorní orchestr“ se tak uskutečnily světové premiéry nahrávek pěti českých skladeb pro hoboj a komorní orchestr z období 18. – 20. století.
Jedná se o následující díla:
František Jiránek (1698-1778): Koncert B dur
Antonín Skružný (1799-1831): Koncert C dur
Rudolf Kubín (1909-1973): Malá suita
Otmar Mácha (1922-2006): Eiréné – fantazie
Sylvie Bodorová (*1954): Magikon
Kompaktní disk byl realizován v nahrávací společnosti Stylton z Ostravy.
Za zmínku stojí také fakt, že se jednalo o jakousi kolektivní „interní“ fakultní spolupráci. Autorkou grafického motivu titulní strany CD i celkového grafického zpracování brožury je totiž studentka FU Michaela Zaoralová a odborný doprovodný text vytvořil pedagog PhDr. Jiří Čech.

Křest CD za účasti prof. Ivana Ženatého a doc. Valtra Vítka se uskuteční v rámci tiskové konference Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj dne 6. ledna 2015 v 10:00 v Domě kultury města Ostravy.