Ostravský soubor THeatr ludem učí pedagogy, jak využívat loutku při komunikaci s dětmi

Ojedinělý projekt Loutka jako nástroj vzdělávání realizuje spolek THeatr ludem ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava pro pedagogy mateřských škol, 1. a 2. tříd základních škol i další pedagogické pracovníky a vychovatele v Moravskoslezském kraji. Nejbližší seminář se koná  20. 6., poslední čtyři semináře jsou připraveny na září až listopad letošního roku. 

„Loutka dokáže udržet pozornost dítěte, motivovat jej k činnosti, pomáhá navázat komunikaci s ním,“ říká Hana Volkmerová, předsedkyně spolku THeatr ludem, která se této problematice věnuje již více než deset let. „Děti od 3 do 6 let se spíše otevřou komunikaci s plyšovou hračkou, či loutkou, než s dospělým člověkem. Proto jsme napsali projekt a nyní seznamujeme pedagogy s tím, jak je možné specifik loutky při výchově a vzdělávání dětí v mateřských a základních školách využívat,“ dodává Volkmerová.

 Prakticky zaměřené semináře, které jsou vedeny zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkové umění, dramatika, pedagogika a psychologie, probíhají ve dvou částech. Seminář I. se koná ve třech intenzivních dnech ve Starých Těchanovicích v krásném prostředí Nízkého Jeseníku. Pedagogové získají dovednost ovládat a hrát s různými typy loutek – např. maňásky, manekýny, masky, vyzkoušejí si, jak jednoduše s dětmi loutku vyrobit z běžně dostupných materiálů, seznámí se s bohatou českou loutkářkou historií. V navazujícím jednodenním semináři II zhlédnou nejdříve loutkové představení v ostravském Divadle loutek a pak se pomocí nejrůznějších dramatických cvičení naučí, jak připravit děti na návštěvu divadelní inscenace a jak následně pracovat s jejími tématy.

 Od počátku roku 2014 THeatr ludem uspořádal již šest úspěšných vzdělávacích seminářů, které byly plně obsazeny. „Účastníci pozitivně hodnotí především aktivní přístup lektorů a netradiční obsah seminářů, který lze využít v praxi“, komentuje průběh projektu Hana Volkmerová. Další seminář, resp. jeho druhá část, je připraven na 20. června, kdy pedagogové navštíví představení Ze starých pověstí českých v DLO a po jeho skončení bude probíhat praktická výuka na zkušebně divadla.

 Po letních prázdninách se otevřou poslední čtyři skupiny seminářů, které nabízejí omezenou kapacitu volných míst. Jejich termíny jsou stanoveny takto: 11. – 13. 9. 2014 a 19. 9. 2014; 2. – 4. 10. 2014 a 17. 10. 2014; 23. – 25. 10. 2014 a 31. 10. 2014; 6. – 8. 11. 2014 a 14. 11. 2014. Semináře jsou akreditovány MŠMT a pedagogové získají po absolvování osvědčení.

Více informací spolu s přihláškou naleznete na www.loutka.info a www.theatrludem.cz či na facebookových stránkách THeatr ludem.

LJNV