Ostravský stavitel italského původu Bernard Lev řídil stavbu renesanční věže kostela sv. Václava

Dne 20 7. 1594 nařídil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský, aby ostravský stavitel italského původu Bernard Lev, převzal stavbu kostela sv. Václava v Olomouci, protože jeho předchůdce, stavitel Jeroným Vlach, pro nějaké provinění utekl. Významný vlašský mistr, působící především ve službách olomouckého biskupa, řídil řadu staveb, např. v roce 1594 stavbu renesanční věže kostela svatého Václava v Moravské Ostravě. V Ostravě také bydlel a patřil zde k nejzámožnějším a nejváženějším měšťanům. Zasedal v městské radě a v letech 1596 a 1601–1602 byl purkmistrem. Zemřel 1. 3. 1603 a byl pochován v kostele sv. Václava. Jeho renesanční náhrobek na epištolní straně kostela patrně pochází z dílny Jana Rinolta, vlašského kameníka, usazeného v Ostravě. Město bylo v té době centrem italských stavitelů, kameníků a dalších řemeslnických mistrů.

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/historicke-kalendarium-1kostel