Ostravský umělec Josef Mladějovský vystavuje v Domě umění města Brna

V galerii G99, která je součástí brněnského Domu umění, začala tento týden výstava mladého ostravského výtvarníka Josefa Mladějovského. Výstava potrvá do 5. října.

Josef Mladějovský (*1986) prošel během svého studia v ateliéru Malby II na Fakultě umění Ostravské univerzity nebývalým názorovým i tvůrčím vývojem. Jako autor je jedním z nejzajímavějších z nejmladší generace tvůrců na české výtvarné scéně. V roce 2011 získal 3. místo na IV. ročníku Ceny kritiky pro mladou malbu.

Je to autor, který neustále hledá své vyjadřovací schopnosti. Svým pohledem na médium malby se během svého studia přibližoval od veristického zobrazování reality ke konceptuální výpovědi. Byla to snaha (často založená na intuici) poskytnout odpověď na zásadní otázky malby a směřování samotného umění. Kladl si otázku o smyslu a poslání uměleckého díla v současném světě. Jak toto dílo ontologicky uchopit a prezentovat v rámci svých životních hodnot. Málokterý autor se pokouší hledat odpovědi na takto postavené otázky. Je to princip práce, který je založený na výrazné upřímnosti. Jeho dřívější malířský rejstřík byl velice bohatý. Často zobrazoval obyčejné věci, portréty či krajinářské náměty. Redukoval a v těchto nových formách hledal jednoduchou geometrickou zkratku tvarů, výrazně odkazující na avantgardní umění klasické moderny 20. století. Tento model dále rozvedl ve své diplomové práci, jejímž obsahem se stává pojem „Pravdy“.

Pravda jako absolutní hodnota poznání. Pravda, která je každodenní součástí lidského života, pravda jako utopistický systém hlásaný modernisty. To, co je podnětným a fascinujícím na této práci je snaha autora vytvořit či „namalovat“ autonomní jazyk, který si pohrává s fenomenologickými podobami pravdy. Zajímá ho, jak může být pojem pravdy deformován a zneužíván v hlásaných výrocích lidského života. Pomocí geometrických tvarů jako je čtverec, kruh a trojúhelník sestavuje „abecedu Pravdy“. Tento koncept zřetelně odkazuje k práci klasiků moderny V. Kandinského a na zobrazovací systém suprematismu K. Maleviče. Autor zmiňuje konstatování V. Kandinského o tom, že v životě, a proto taky v umění, je třeba mít vždy čisté úmysly. Tento způsob tvoří „light motiv“ autorova uvažování. Jeho obrazy „Pravd“ referenčně odkazují k absolutním hodnotám a k zobrazení této hodnoty do podoby ikony. Tyto tvary definují a poukazují k Bohu jako absolutní entitě, k „Pravdě“. Relevantní obsah různých podob pravdy kombinuje s jejími protiklady. Definuje tak přítomnost prázdné plochy jako obsahu. Jedná se o rozpor? Josef Mladějovský se pohybuje na hranici determinace obsahu, formy a následného zjevování těchto významů. Jeho snahou je upozornit na smysl poslání umělce a umění v dnešním světě, který je zřetelně postaven na relativizaci pojmů. Napadá mě otázka, zdali tato práce není simulakrem odkazujícím k velkému příběhu modernismu. Barevnost obrazů je výrazně potlačena do monochromatické škály šedé barvy. Ukazuje tím, jak může obsah být přítomen ve formě. Svůj jazyk také převádí do objektů, tzv. „Zbraní pravdy“ (2010 – 2011).

V poslední době autor nepostrádá ironický odstup od „absolutních hodnot“. Pracuje na „Monoskopech“. Na začátku procesu tvorby monoskopu je věta, která se určitým způsobem vztahuje k tématu pravdy: komentuje ji, definuje, ironizuje a vykládá. Tuto větu převede autor do své pravdivé abecedy a jednotlivé fragmenty, které písmena tvoří, seskupuje na jeden společný střed. Nechá je prosvítat přes sebe, a tak vznikne kompozice, jejíž vzhled určují písmena, která obsahuje. Podobně jako se ladil pomocí monoskopu obraz televize, i my se – obrazně řečeno – při pohledu na obraz podvědomě vylaďujeme s obsahem věty, ze které vznikl. Ironický odstup malých pravd pocítí divák ve formě vět, a lidových mouder jako: „Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše“, „Nemusí pršet, jen když kape…“ či „Jsi tak namakaný, že se nevejdeš do dveří“. Tato distance pochází s autorova stavu pokory k otázkám vlastní identity a rozporů egotického světa.

 

Zdroj: TZ Domu umění města Brna, http://www.dum-umeni.cz/cz/vystava/10_9_5_
10_2014_josef_mladejovsky_jsi_tak_namakany_ze_se_nevejdes_do_dveri

IMG_2121.JPG