Ostravský výlet Heřmanické rybníky a Heřmanice – archiv bulletinu 4/2017

Druhý ostravský výlet, který uspořádal náš spolek s Antikvariátem a klubem Fiducia 24. září, nás zavedl k cenné evropské ptačí rezervaci na území Heřmanických rybníků. Průvodci nám byli literární kritik a amatérský ornitolog Pavel Hruška a geolog Jan Lenart. Přestože od rána pršelo a mysleli jsme si, že na výlet nikdo nedorazí, překvapil nás zájem lidí a nakonec i počasí. Na začátku Heřmanických rybníků jsme následkem dlouhodobého deštivého počasí zažili dýmící haldu, která vytvářela atmosféru jako z nějaké islandské scenérie, a na zemi jsme mohli pozorovat díky intenzivním dešťům předchozích dní nádherně „vykreslené“ sirné květy. Jan Lenart povyprávěl o geologických zajímavostech tohoto místa a vlivu dolování na slanost a přírodní ráz rybníků, upozornil také na hrozbu poškození celé lokality a jejího okolí kvůli plánované výstavbě dálniční přípojky. V půlce cesty nám dokonce vysvitlo slunce, a tak jsme si mohli vychutnat rozmanitou atmosféru této krásné rezervace, která svými rybářskými domky na kůlech a podsadách, levitujícími nad hladinou a zahalenými vysokými rákosinami a hejny ptáků, evokovala nějakou vzdálenou asijskou krajinu. … více informací na kros_19_web.pdf (krasnaostrava.cz)