OSTRAVSKÝ VÝLET Z PUSTKOVCE PŘES TURKOV DO PLESNÉ

Další ostravský výlet se koná v neděli 16. června od 10:00. Výlet s průvodci Zdenkou Rozbrojovou, Martinem Strakošem a Pavlem Hruškou povede ostravským městský obvodem, jenž si stále ponechává něco ze svého dávného venkovského charakteru, dále přírodní památkou lužní les Turkov a skončí na území další někdejší vsi. Bude to pouť jemně starosvětská, zastávky na ní tvoří řada kostelů, kaplí a křížů, přičemž nás čekají také pozoruhodné přírodní úkazy a zajímavosti.

Sraz na autobusové zastávce Otakara Jeremiáše v Porubě (konečná autobusu číslo 35, 39 a 44) .