Ostravský výlet z Radvanic do Michálkovic. Pokřtíme také anglickou verzi Mapy ostravských výletů

Srdečně zveme na další ostravský výlet a křest anglické verze Mapy ostravských výletů, který se bude konat v sobotu 20.10. od 10.00 do 18.00. Sraz na Hranečníku.  Trasa výletu, kterou nás bude provázet literární historik a spoluautor Mapy ostravských výletů Pavel Hruška, spojí dva ostravské obvody – Radvanice a Michálkovice (původně samostatné obce) – a dominantním tématem se na ní stanou zejména stavby představující rozličné náboženské a duchovní orientace a metafyzické pohledy na svět. Nabídne ale i materiálně světské zážitky a též oko potěšující rustikální výjevy, neboť povede spíše okrajovými oblastmi Ostravy. Skončí u technické kulturní památky dolu Michal, kde pokřtíme anglickou verzi Mapy ostravských výletů a kde se můžeme společně občerstvit ve stylové hospodě. Pořádáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.  Mapa vyjde díky dotační podpoře Statutárního města Ostravy, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.