Ostravští biologové slaví úspěch s výzkumem na Borneu

Mimořádné pozornosti českých i zahraničních médií se těší úspěchy českých biologů z Ostravské Univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci získané v rámci studentské expedice na Borneo. Expedice se účastnilo 15 studentů z obou univerzit, kteří měli jedinečnou možnost zapojit se do zoologického i botanického výzkumu v brunejském národním parku Ulu Temburong. Na organizaci se podílelo 6 vědců z obou univerzit. Zázemí pro výzkum poskytla partnerská Brunejská univerzita na své terénní stanici Kuala Belalong Field Studies Centre. Členové letošní expedice navázali na výzkum týkající se struktury a dynamiky vývoje společenstev bezobratlých na světlinách vznikajících po samovolném pádu přestárlých stromů a na dlouhodobě probíhající botanický výzkum dřevin na stálých botanických plochách. Mimo tyto dva hlavní výzkumné směry se studenti věnovali svým vlastním vědeckým projektům zaměřeným např. na ekologii a taxonomii hmyzu (motýli, dvoukřídlí, škvoři), sladkovodních korýšů, obojživelníků a plazů nebo epifytických mechů.

I letos byla expedice mimořádně úspěšná a jejím členům se podařilo v náročných klimatických podmínkách získat nejen cenná data z výzkumných ploch, ale také objevit řadu nových druhů živočichů a vědě neznámé druhy rostlin. Za zmínku stojí nález nového druhu bedlobytky z rodu Leptomorphus, která je s délkou 20 mm jedním z největších dosud známých zástupců této čeledi. Ekologicky zajímavým novým druhem je strašilka z rodu Planispectrum, která je se stejnou délkou okolo 20 mm naopak zástupcem nejmenších druhů strašilek na světě. Neživí se jako ostatní strašilky listím stromů, ale žije v opadu a živí se tlejícími rostlinnými zbytky. Významným nálezem je nový druh drobnělky z rodu Zorotypus. Drobnělky jsou jedním z nejméně početných a nejméně prozkoumaných řádů hmyzu. Zmíněné druhy, společně s dalšími nově objevenými druhy bezobratlých, budou v nejbližší době vědecky popsány a následně publikovány členy výzkumného týmu.