Osvobození Ostravy – boje. Unikátní snímky na webu www.moderni-dejiny.cz

Prohlédněte si zmenšené digitalizované fotografie z bojů, které se odehrávaly během osvobozování Ostravy a Ostravské operace Rudé armády. Na stránce portálu Moderní dějiny http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/osvobozeni-ostravy-boje/ ,  který provozuje ostravské sdružení PANT,  naleznete přes 50 digitalizovaných velkých fotografií z osvobozování Ostravy. Sbírku uvádí několik fotografií vedoucích vojenských osobností (Jeremenko, Fajtl, Svoboda), poté následují fotografie pořízené těsně po skončení bojů či během nich. Ostravská operace Rudé armády se odehrála mezi 10. březnem a 5. květnem 1945.

Ostravská operace Rudé armády se odehrála mezi 10. březnem a 5. květnem 1945. Moravskoslezská oblast měla pro nacistické Německo klíčový význam, jelikož byla hlavním zdrojem černého uhlí a výroby oceli. Navíc je Ostravsko průchodem k Moravské bráně, a tudíž bylo vhodné k snadnému průniku na Moravu. Němci začali již v lednu 1945 budovat obranné pozice, které se skládaly z pěti pásem železobetonových a polních opevnění s drátěnými a minovými zátarasy, dohromady v délce až 50 km. Na obranu Ostravy bylo nasazeno 39 tisíc mužů, 1500 děl, 100 tanků a 120 letadel.
Na sovětské straně postupoval 4. ukrajinský front pod velením armádního generála A. I. Jeremenka o síle 90 tisíc mužů, 1275 děl, 1296 minometů, 4337 kulometů a 267 tanků. Operace se na sovětské straně účastnila i 1. čs. tanková brigáda a 1. čs. smíšená letecká divize. K samotnému osvobození Ostravy došlo během 30. dubna 1945, operace pak pokračovala až do 5. května. Na sovětské straně padlo 24 tisíc vojáků, 8 tisíc bylo raněno, Němců padlo cca 75 tisíc a 20 tisíc bylo zajato.

 

Velký formát fotografií k prohlédnutí zde: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/osvobozeni-ostravy-boje/

osv6 osv5 osv4 osv3 osv2 osv1 osv