Otevřený dopis ministryni kultury Aleně Hanákové

Vážená paní ministryně, obracíme se na Vás jménem petičního výboru za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia, a to s požadavkem na záchranu těchto budov.
Ve smyslu petiční výzvy POŽADUJEME, aby Ministerstvo kultury ČR zachovalo památkovou ochranu budovy bývalé Obchodní a průmyslové banky čp. 241 a 3099 jakožto význačného příkladu architektury počátku 20. století v Ostravě. V současné době Ministerstvo kultury ČR rozhoduje o odnětí památkové ochrany této významné architektonické památky Ostravy, což může znamenat nevratný krok vedoucí k její demolici.

Dále ŽÁDÁME Ministerstvo kultury ČR, aby učinilo kroky vedoucí k záchraně níže uvedených kulturních památek a historických objektů, jedná se o zcela výjimečné stavby, které tvoří nedílnou součást ostravské historie. Jde o následující budovy:

 • bývalou Obchodní a průmyslové banku čp. 241 a 3099 od vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deiningerových (v současné době kulturní památkou) postavenou v letech 1904–1905
 • obchodní dům Textilia čp. 243 od architektky Marie Frommerové (v současné době kulturní památkou) postavený v letech 1928–1929 a
 • nárožní dům čp. 284 od ostravského architekta Felixe Neumanna postavený v letech 1911.

Dne 9. 2. 2012 ve 12 hod jsme zveřejnili petici za záchranu uvedených historických objektů centra Ostravy, k níž se do 13. 2. 2012 (tj. za 5 dnů) připojilo více než 2000 občanů na internetu a dalších několik stovek občanů v papírové verzi.

Ing. Lukáš Černohorský
tiskový mluvčí Petičního výboru

Přílohy:
1. Petiční výzvy za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia. Dostupné z: http://ostravica-textilia.cz/
2. ROSOVÁ, Romana. Obchodní a průmyslová banka v Moravské Ostravě – památka v ohrožení.
Zprávy památkové péče [online]. 2011(5) [cit. 2012-01-26]. Dostupné z: http://www.npu.cz/download/1322460251/zpp1105-367376-rosova-ostrava-banka.pdf
3. Ohlasy a signatáři petice


Ohlasy a signatáří petice

Celá řada signatářů jsou osobnostmi, kterým není lhostejný stav významných historických staveb Ostravy. Signatáři petice jsou mimo jiné Radovan Lipus (režisér, Praha), Jan Malura (literární historik, proděkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava), Jiří Nekvasil (ředitel Národního divadla Moravskoslezského), Jiřina Kábrtová (ředitelka Ostravského muzea), Milan Myška (univ. profesor Ostravské univerzity, Opava), Jindřich Vybíral (historik umění, Praha), Jan Keller (univ. profesor Ostravské univerzity, sociolog, Frýdek-Místek), Ilona Rozehnalová (provozovatel antikvariátu a kulturního zařízení, Ostrava), Romana Rosová (památkářka, NPÚ Ostrava), Aleš Student (vysokoškolský učitel VŠB-TU, architekt, Ostrava), Dalibor Halátek (náměstek primátora, Opava), Tomáš Jirman (herec, Ostrava), Jan Fišar (herec, Ostrava), Jaroslav Němec (výtvarník a kurátor, Ostrava), Lukáš Jansa (advokát, Ostrava) atd.

Z dalších signatářů zde uvádíme některé ohlasy uvedené pod peticí za zachování historických budov Ostravica-Textilia, které jsou jasným svědectvím, co tyto historické budovy znamenají pro občany Ostravy a jejich návštěvníky:

 • Eva a Pavel Kávovi (Ostrava – Přívoz) – „Držíme palce, že se podaří zachování všech historických objektů v Ostravě a Přívozu. Bez toho by Ostrava nebyla již Ostravou“
 • Terezie Kovalová (Praha, violoncellistka, zpěvačka) – „Tento nádherný dům si pamatuji pouze již z dětství, byla by neuvěřitelná škoda, kdyby se nechal jen tak spadnout!“.
 • Ivana Tomanová (Havířov) – „Myslím, že už bylo v Ostravě dost škody napácháno demolicemi historických objektů (např. nábřeží Ostravice), které byly v době likvidace označeny za zchátralé a nemoderní ruiny. Věřím, že zbourat a postavit nové je mnohem levnější a jednodušší, jak restaurovat staré, ale co budoucnost a architektonické dědictví?“
 • Jan Slavík (Praha, IT Projekt manažer) – „Je ostudou mého rodného města, že takto významnou architektonickou památku nechá chátrat přímo ve svém centru, kde by z něj naopak mělo udělat perlu ve své výkladní skříni“
 • Marcela Němcová (Ostrava) – „Módní dům Ostravica – textilia a vše s ní spojené, má pro mě velký význam, při pohledu na tuto budovu, se mi vybaví vzpomínky na mé dětství. Ostravica – textilia patří mezi významné architektonické dominanty Ostravy…“
 • Vlasta Dvořáková (Ostrava-Zábřeh, středoškolská učitelka) – „Jsem ráda, že se pro záchranu Ostravice něco děje. Věřím, že snaha nebude marná“
 • Filip Slivka (Ostrava, student) – „Tyto historické budovy mají velký historický význam, a proto by měly být zachovány pro budoucí generace“
 • Ivana Kempná (Ostrava, stavební technik) – „Objekty jsou součástí historie Ostravy a mělo by to tak i zůstat – stojí všechny za zachování“
 • Eva Kotarbová (Ostrava, novinářka) – „Je třeba zachovat různorodost Ostravy a historicky cenné budovy, kterou jsou svědky její minulosti“
 • Lucie Chvojková (Ostrava, manažer) – „Ostravica-Textilia je pojem ! Prosím, ať tím pojmem zůstane !!“
 • Marie Kliková (Ostrava, student VŠ) – „Demolice či jakákoliv úprava těchto budov, které by nekorespondovaly s původní tváří a podobou, jak ji znaly již naše babičky a prababičky by byla velkou ranou jak z hlediska architektonického, tak z hlediska odkazu pro naše potomky.“

Další ohlasy jsou uvedeny zde – http://ostravica-textilia.cz/index.php?info=signatari

Reportáž v České televizi: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/163825-ostravane-bojuji-za-zachranu-modniho-domu-ostravica/

Další mediální ohlasy najdete zde: http://www.ostravica-textilia.cz/index.php?info=ohlas

 

Zdroj: http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=tiskovezpravy&detail=4