Ostravské interiéry v knižní podobě i jako pexeso

Antikvariát a klub Fiducia vydal v roce 2011  knihu historika architektury Martina Strakoše „Ostravské interiéry“ s fotografiemi Romana Poláška a v grafické úpravě Jiřího Šiguta. Je to vůbec první knižní projekt klubu, představující završení projektu, jemuž předcházela stejnojmenná výstava z…

Důvodová zpráva: Návrh na realizaci záměru „Městská galerie Ostrava“. Materiál je předložen v souvislosti s usnesením zastupitelstva města č. 1183/ZM1014/17 ze dne 27.06.2012, kterým uložilo náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové zpracovat a předložit návrhy variant řešení zřízení/založení instituce plnící funkce městské galerie vč….

návrh bodu Trojhalí