Důvodová zpráva: Návrh na realizaci záměru „Městská galerie Ostrava“. Materiál je předložen v souvislosti s usnesením zastupitelstva města č. 1183/ZM1014/17 ze dne 27.06.2012, kterým uložilo náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové zpracovat a předložit návrhy variant řešení zřízení/založení instituce plnící funkce městské galerie vč….

návrh bodu Trojhalí

TROJHALI_KAROLINA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ O VZNIKU MĚSTSKÉ GALERIE, 13.11.2012 Místo: Statutární město Ostrava, kancelář M. Hrotíka Účastníci jednání: Naděžda Brožková –  referent pro kulturu, odbor kultury a zdravotnictví SMO Michal Hrotík – vedoucí odboru kultury a zdravotnictví SMO Martin Klimeš- předseda o.s….