Pamětní deska Ilse Weberové

Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu dne 23. června 2022 slavnostně odhalili pamětní desky Ilse Weberové na ulici Šalounova 18 ve Vítkovicích (u budovy pošty). Pamětní deska z dílny architekta Jiřího Markeviče vznikla na základě veřejné soutěže. Deska je odhalena na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, který byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903–1944), židovské spisovatelky a hudební skladatelky, jež byla vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vznik pamětní desky inicioval Antikvariát a spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu z finančního daru členky spolku. 


Desku slavnostně pokřtili: kronikářka Vítkovic Lenka Kocierzová, literární historik Pavel Hruška, básník Petr Čichoň, herec Vladimír Polák a architekt Jiří Markevič. 
 

Ilse Weberové (1903–1944), židovské spisovatelka a hudební skladatelka byla vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem a skládala písně. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínského ghetta „zlidověly“ a jsou dnes na repertoáru řady předních interpretů a sborů z celého světa (slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či balada Ich wandre durch Theresienstadt). Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasl v osvětimském koncentračním táboře. Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 Kdy skončí naše utrpení.

Za pomoc a ochotu děkujeme městskému obvodu Vítkovice.