Pamětní destička, křest Krásné Ostravy a zahradní slavnost v pondělí 27. června

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu spolu s Antikvariátem a klubem Fiducia a spolkem PANT vás zvou v pondělí 27. června na slavnostní položení pamětní destičky Evě Vláhové v Ostravě – Porubě (15:00) a křest bulletinu Krásná Ostrava a Zahradní slavnost v Komenského sadech (20.00).

V pondělí 27. června v 15:00  u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu pokřtíme další pamětní destičku ostravské osobnosti – paní Evě Vláhové, dlouholeté předsedkyni občanského sdružení Dcery 50. let. Destičku vytvořila sochařka Šárka Mikešová. Sraz účastníků bude v 15 hodin přímo na místě, před domem na adrese náměstí Družby 1211/6 v Ostravě- Porubě, slavnostní vzpomínku pronese Petr Šimíček z PANTu. Eva Vláhová byla dlouholetou předsedkyní občanského sdružení Dcery 50. let a laureátkou Ceny Jaromíra Šavrdy.
V pondělí 27. června ve 20:00 pokřtíme na Zahradní slavnosti v Komenského sadech nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Najdete nás na prostranství za Novou radnicí. Kultura, domácí pochutiny, opékání párků a okrašlování zajištěno.
Nové číslo bulletinu Krásná Ostrava (02/2016) jsme se snažili namixovat co nejpestřeji. Kromě tradičních fotoreportů z našich okrašlovacích akcí a happeningů v něm najdete i texty týkající se problematiky ochrany památek druhé poloviny 20. století, rozhovor se spisovatelem Ivanem Binarem o Ostravě, text o tvorbě ostravského umělce Jiřího Surůvky, který získal v prosinci 2015 prestižní Cenu umělce, článek o spuštění nového webu o vítkovickém nádraží či nové informace k situaci kolem výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny a historického centra.

Eva Vláhová, rozená Rettová (* 25. 11. 1943 v Ostravě, zemřela 21.4. 2013), byla dlouholetou předsedkyní občanského sdružení Dcery 50. let a laureátkou Ceny Jaromíra Šavrdy, kterou uděluje spolek PANT.

Dětství paní Evy Vláhové bylo poznamenáno bezprávím komunistického režimu. Její otec se dostal ve vězení a Evě Vláhové bylo v době jeho zatčení jedenáct let, sestru měla o čtyři roky starší. Její matka se starala sama o dvě dcery a babičku. Evin otec si odseděl šest let na Bytízu, v Leopoldově a na Pankráci. „Pro maminku i pro něj bylo těžší opětovné sžívání, ale protože se měli rádi, manželství vydrželo,“ popisovala Eva Vláhová atmosféru v rodině po otcově návratu z vězení. Teprve před několika lety zjistila, že její otce chtěl režim znovu zavřít v roce 1964. Zatčení i věznění otce pochopitelně poznamenalo život celé rodiny a také paní Evy Vláhové, která měla celou dobu trvání komunistického režimu nálepku „třídně nespolehlivého“ člověka.Eva Vláhová byla jednou z dvanácti dcer bývalých politických vězňů, jejichž osudy posloužily čechoamerické psycholožce Janě Švehlové ke zpracování politicko-psychologické studie Dcera nepřítele státu, v níž se zamýšlí nad důsledky či traumaty, které přinášelo zatčení rodičů, dlouhá léta bez nich a opětovné sžívání s nimi po návratu z vězení. Sdružení Dcery 50. let vzniklo v roce 1999 právě z podnětu Jany Švehlové, dcery bývalého letce RAF, který se dostal do komunistického vězení. Jeho hlavní náplní je shromažďování příběhů dětí, jejichž rodiče byli persekvováni na základě komunistického práva, stalinských doktrín, apod. Příběhy v psané podobě nebo ve formě audio či audiovisuální nahrávky sdružení poskytuje k dalšímu, především výukovému a studijnímu využití. Sdružení podporuje projekty, které vedou k publikaci příběhů Dcer jak v psané podobě, tak ve formě audio či audiovizuálního výstupu. Členky navštěvují školy všech stupňů a osvětově působí v rámci výuky novodobé historie či občanské nauky. Sdružení spravuje webové stránky www.dcery.cz, jejich anglickou verzi www.enemysdaughters.com. Na nich se některé příběhy objevují a otevírají prostor k diskusi na téma zkušenosti dětí s totalitními režimy. PANT od roku 2014 rovněž uděluje studentovi či studentům, kteří získají nejlepší umístění v prestižní soutěži s tematikou moderních dějin Cenu Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let.

zahradni-slavnost_27-6-2016