Participativní rozpočet už i na Moravské Ostravě

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje 1. ročník tzv. participativního rozpočtu s názvem „Náš obvod“. Díky němu budou moct občané rozhodovat a podílet se na realizaci zajímavých a prospěšných projektů v našem obvodu. Zastupitelstvo obvodu na tento projekt vyčlenilo jeden milion korun.

Do participativního rozpočtu může přihlásit svůj projekt občan starší 15 let, kterého podpoří dalších 15 občanů a má vztah k městskému obvodu. Nemusí zde mít trvalý pobyt, ale například zde žije, pracuje, studuje nebo jinak tráví většinu svého času. Podmínkou je, že projekt musí být veřejně prospěšný, realizován na území městského obvodu (musí se jednat o prostranství či majetek přímo v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený) a kompletně realizovatelný do jednoho roku. Finanční náročnost přihlášených projektů se může pohybovat v rozmezí od 20 000 do 400 000 Kč včetně DPH. Online formuláře a veškeré potřebné informace naleznete na webu participativního rozpočtu www.nasobvod.cz. Podávání návrhů projektů je možné od 20. května do 21. července 2020.

Cílem participativního rozpočtu je zapojit naše občany do dění v obvodu a realizovat projekty, ze kterých by měli naši spoluobčané radost a užitek. Může se jednat např. o odpočinkovou zónu, komunitní zahradu nebo hřiště. Symbolem celého projektu se proto stalo písmeno O, které tvoří ruce v tahu. Ty odkazují na vzájemnou pomoc, písmeno O na Ostravu, říká starostka obvodu Ing. Zuzana Ožanová.

Pokud návrh splní veškeré formální náležitosti a podmínky realizace, je odsouhlasen potřebnými orgány, postupuje se k veřejnému hlasování. To se bude konat v říjnu ve dvou vlnách. Jako první musí navrhovatelé své projekty prezentovat na veřejném projednávání, kde bude zároveň také jediná možnost hlasovat osobně. Další hlasování už bude probíhat pouze online prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Každý hlasující má k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas. Po ukončení hlasování 30. října 2020 budou všechny platné hlasy sečteny a odečteny. Projekty, které získají více záporných než kladných hlasů, nebudou do výsledků zahrnuty.

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledků hlasování občanů, až do vyčerpání finanční částky, která je pro tento ročník k dispozici. Přesný počet uskutečněných projektů tedy není předem určen. Vítězné projekty budou zveřejněny v listopadu a stanou se součástí návrhu rozpočtu městského obvodu na následující rok. Zrealizovány pak budou do 12 měsíců, “ dodává místostarosta Ing. Rostislav Řeha.