Pavel Březinský | Snahy o postavení kostela Panny Marie a Sv. Anny v Muglinově – archiv bulletinu 3/2017

Patronát nad výstavbou nových chrámů na území města Ostravy převzala po roce 1945 Chrámová matice v Moravské Ostravě, jež si kladla za cíl podpořit jak po finanční, tak po odborné stránce především tři nerealizované projekty – kostel Proměnění Páně v Hulvákách, záslibný kostel Neposkvrněného Srdce Panny Marie na Hladnově a kostel sv. Anny v Muglinově. Právě této slezské části Ostravy se příspěvek věnuje. Hlavním cílem je nastínit snahy o vybudování římskokatolického sakrálního objektu v Muglinově. Muglinov má již v první písemné zmínce co do činění s církví. Jedná se o pramen soupisu desátků vratislavského biskupství pravděpodobně z roku 1305. Okolo roku 1560 byla ves přifařena k sousední Polské Ostravě, ve které se nacházel farní kostel sv. Jiří, jenž byl v roce 1783 nahrazen kostelem sv. Josefa. Zda již v 18. století existovala v Muglinově například dřevěná kaple, doposud nevíme. Písemné prameny o tomto faktu zcela mlčí. Náboženský stánek byl na zdejší návsi vystavěn v 1. polovině 19. století, přesně v roce 1844. Muglinovští věřící si postavili kapli zasvěcenou sv. Anně ve stylu pozdního selského baroka. V pramenech se však uvádí rovněž patrocinium Panny Marie. Odvolat se tak můžeme na ikonografii oltářního obrazu zachycujícího Svatou rodinu, na kterém zastává dominantní postavení Panna Marie s Ježíškem na úkor sv. Anny. Z toho vycházel například učitel, historik a vlastivědný pracovník Ervín Tengler (1884–1944) v publikaci Muglinov: 1890–1940; k 50. výročí osamostatnění obce. O kapli sv. Panny Marie se dozvídáme také kupříkladu v sobotním vydání periodika České slovo ze dne 29. června 1940, ve kterém se uvádí: Přifařena je obec k Slezské Ostravě, a to od počátku svého zrození. Mají zde však svou kapli Panny Marie, jejíž báně obsahuje několik listin, nejstarší z roku 1844. Pomýšlí se zde také vážně na stavbu vlastního kostela. Mariánskou kapli též zmiňuje obecní kronika z let 1927–1947: Kaple Panny Marie se zvonicí uprostřed obecního domu postavena v roce 1844 sloužící dodnes pro duchovní útěchu všem věřícím římskokatolické církve a odbývají se zde různé pobožnosti (májové, pohřební, procesí a jiné). … více informací na kros-18_nahled.pdf (krasnaostrava.cz)