Pavel Hruška | Chcete vidět krásnou Ostravu? – archiv bulletinu 1/2013

„Když já jsem členem okrašlovacího spolku…“ říká v jedné Hrabalově povídce skromně nesmělým hlasem drobný a nenápadný živnostník, majitel pohřebního ústavu v jakémsi nejmenovaném městě, místnímu básníkovi, který obdivuje jeho vitální fantazii a kreativitu hodnou skutečného tvůrce. Když já jsem jenom členem okrašlovacího spolku… Člověk nemusí nutně prodávat rakve, omývat nebožtíky ani skládat verše stejně jako dělat tři sta dvacet šest tisíc dalších činností, ale okrašlovat… okrašlovat, no to by měl! … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf