Pavel Hruška | Ivane, ještě jednoho bubaka! – archiv bulletinu 2/2017

Počátkem jara dorazila do Ostravy velmi smutná zpráva: ve věku 68 let zemřel bývalý horník, osobitý spisovatel, skvělý kamarád a spolehlivý parťák Ivan Landsmann. Člověk, jehož osud v mnohém připomínal četbu dobrodružných příběhů, skromný chlap s talentem na různé věci, houževnatý a nepoddajný „věčný výtržník“ (takto s oblibou sebe sama tituloval). Jeho první román Pestré vrstvy, v němž autenticky syrovým jazykem spontánně a přesvědčivě popsal své zážitky z havířiny v ostravském dole i anabázi pozdějšího emigranta, se stal v roce svého vydání (1999) v prestižní anketě Lidových novin Knihou roku. Ivanovy životní peripetie připomínaly právě ony „pestré vrstvy“ (tímto termínem se v hornickém slangu označuje nestabilní a velmi rizikové nadloží uhelné sloje). Rodák z Nového Jičína, jenž dětství prožil v Havířově na Šumbarku, se po vojně upsal na šestnáct let práce na šachtě (jako mnozí jiní tam šel původně jen na několik měsíců), v polovině 80. let pak vycestoval za bratrem do Toronta s úmyslem nevrátit se. VKanadě ale zůstat nemohl, a tak během návratu při mezipřistání v Amsterodamu požádal o politický azyl. Následovala několikaměsíční odyssea bez peněz a bez zázemí, s přespáváním po parcích a s marným klepáním na zavřené dveře, aby se posléze v Holandsku seznámil s písničkářem a rovněž emigrantem Jaroslavem Hutkou. Ten Ivanovi v rámci autoterapie (neboť každý člověk bez domova v různé míře trpí samotou, úzkostmi a stresy) doporučil psát si deník – a tak vlastně vznikl základ budoucí slavné Ivanovy první knihy. Pestré vrstvy se dočkaly i velmi úspěšné divadelní adaptace (jejím autorem se stal Tomáš Vůjtek, režisérem pak Janusz Klimsza), za Ivanova života vyšly dvakrát a jejich náklad byl vždy rychle rozebrán. Šokovaly svým drsně přímočarým, očistně ne-literárním stylem, originálním lexikem, suverenitou a silou jednotlivých obrazů a scén i uhrančivou atmosférou celku. Ivan Landsmann, múzou políbený naturščik, posléze napsal a vydal další autobiograficky laděné knihy (Fotr, Vězení na svobodě, Šestý smysl, Smetanová revoluce), v rukopise dosud zůstaly jeho povídky. … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)