Pavel Hruška | Odešla legenda českého undergroundu – archiv bulletinu 3/2019

V pátek 24. května v nedožitých sedmdesáti letech zemřel básník, esejista, nakladatel a  neúnavný organizátor mnoha kulturních akcí a festivalů Jaroslav Erik Frič, rodák z Horní Libiny u Šumperka. Patřil k pozoruhodným osobnostem české umělecké scény a  jeho životní peripetie v  mnohém připomínaly osudy třeba takových hrdinů z  románů Jacka Kerouaca (k  americké a  anglicky psané literatuře měl ostatně jako absolvent univerzitního oboru filozofie – anglistika velmi blízko). Nikdy nebyl salonním typem a nemiloval dokonale nasvícená pódia – místy nejen jeho básnickému naturelu nejbližšími se mu staly nejrůznější kluby a  hospody, v  nichž naživo a  často i  za doprovodu spřátelených muzikantů svým naprosto nezaměnitelným a  strhujícím způsobem recitoval vlastní litanické texty a  veršované poémy. Jeho život představoval jakousi poesii in natura, básník existoval „on the road“ a domovskými jevišti mu byly především ony výše zmíněné neoficiální scény („V hospodách jsem potkal spoustu moudrých lidí…“ vzpomínal). Publikum a čtenáře si získával autenticitou, pokornou poctivostí, sympatickým idealismem i  vášnivým odporem k  lidské přízemnosti a  falši stejně jako intenzivním zájmem o stav české kultury a o společenské dění (byl mj. rovněž autorem vynikajících a  oceňovaných blogů). Iniciály J.  E. F., jimiž podepisoval své texty, se záhy proměnily – a takto už i natrvalo zůstanou – ve značku vysoké literární kvality i lidské důvěryhodnosti. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/10/KROS26-online-3-2019.pdf