Pavel Hruška | Odhalení lavičky Ferdinanda Vaňka – 4/2016

„Je to všechno na hovno…“ Těmito slovy zhodnotí na závěr ve známé divadelní aktovce Audience figura Ferdinanda Vaňka nejen svůj vlastní stav, ale i širší společenskou situaci. Na tom, že něco podobného – přese všechny nesnáze a dílčí neúspěchy – nelze bezezbytku prohlásit (alespoň v porovnání s okolnostmi před rokem 1989) o aktuálních poměrech dnešní České republiky, má nepominutelnou zásluhu právě autor oné slavné divadelní hry, bývalý disident a ústřední postava listopadové revoluce a pozdější československý a český prezident Václav Havel. Také v Ostravě, podobně jako v dalších městech a na jiných rozličných místech nejen České republiky, si mnozí občané 5. října 2016 připomněli nedožité 80. narozeniny tohoto spisovatele a nepochybně jedné z nejinspirativnějších osobností novodobých českých, potažmo evropských dějin. S centrem moravskoslezského regionu nemíval Václav Havel v dobách předlistopadových zrovna dvakrát příjemné zkušenosti. V červnu roku 1969 sem například dorazil na pozvání na mítink s odboráři z NHKG, nicméně kulturní dům, v němž se shromáždění mělo uskutečnit, byl (i s částí publika!) uzamčen a neprodyšně obsazen milicionáři a příslušníky StB, tudíž se jeho plánované setkání s občany improvizovaně odehrálo na přilehlé zahradě (jedinou fotografii dokumentující tuto akci archiváři ostravské huti dlouhá léta ukrývali před komunistickými funkcionáři). O jedenáct let později pak v tomto krajském městě de facto započala jeho vězeňská anabáze, tady prodělal několik komplikovaných zánětů plic, které podlomily jeho fyzickou kondici a přivodily zdravotní komplikace, jež mu zejména v pozdějších letech značně ztrpčovaly život. Nutno zmínit, že navzdory těmto neradostným zkušenostem Václav Havel v řadě vyjádření deklaroval svůj vřelý vztah k Ostravě a zdejším lidem (v prezidentské funkci sem několikrát zavítal na návštěvu, poprvé již 3. ledna 1990). … více informací na kros-15_web.pdf (krasnaostrava.cz)