Pavel Hruška | Poetické stezky na náměstí Edvarda Beneše – archiv bulletinu 4/2018

Ostravské náměstí Dr. E. Beneše je jedním z nejexponovanějších míst městského centra a  výrazným způsobem formuje jeho podobu a  charakter. Jeho přirozenou hranici tvoří páteřní komunikace Nádražní ulice, lemují jej domy od předních českých architektů (mj. Karla Kotase či Josefa Gočára), též monumentální stavba hotelu Imperial i dnes pohříchu výrazně chátrající a zejména v  interiérech zdevastované budovy někdejšího slavného obchodního střediska Ostravica-Textilia. Náměstí je v  současnosti bohužel stále ještě zatíženo dosud neukončeným sporem mezi ostravským magistrátem a  developerskou společností Amadeus Real, a tak tento významný a historicky velmi cenný pozemek v centru města pořád existuje jaksi „na zapřenou“, a jeho perspektiva není tudíž úplně zřejmá (v klubu Fiducia nedávno proběhla diskuse o možném budoucím využití náměstí za účasti primátora, architektů i  majitele přilehlého obchodního domu Ostravica-Textilia). Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu nicméně věnuje tomuto náměstí soustavnou péči, na trávníku pod lipami rozmístil pohodlné dřevěné lavičky, také šachový stolek (ten byl před časem ukraden), hmyzí domeček ve formě stylové knihovničky, dvě houpačky, koše, květinové záhony, dřevěný pylon s  podrobnou historií onoho výše zmiňovaného obchodního centra a  až do konce druhé světové války zde rovněž stojícího Německého domu apod. Součástí jakéhosi zdůvěrnění a „zateplení“ náměstí je rovněž instalace architekta Adama Wlazela, která tvoří určitý protipól zdejšímu monumentálnímu sousoší připomínajícímu stávku na dole Trojice. Dříve prázdný a jen průchozí prostor se tak pomalu proměnil v docela příjemnou lokalitu, kde se s  oblibou zastavují a  posedávají především studenti a starší lidé. Jednu z drobných intervencí do těchto míst představují pak i  tzv. poetické stezky. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf