Pavel Hruška | První okrašlovací akce – archiv bulletinu 1/2013

Dne 21. května 2013 proběhla první akce okrašlovacího spolku „Za krásnou Ostravu“. Tak trochu symbolicky jsme vybrali místo nacházející se na ulici Mlýnská v centru města, nedaleko klubu Fiducia, který je jakýmsi domovským přístavem našeho spolku: památník připomínající zdejší dlouhodobou existenci mlýna (už od 14. století). Současná podoba památníku byla tristní: byl postříkán sprejovými nápisy, polepen plakáty a nálepkami, drobná zahrádka před ním byla zcela zničená a zpustlá. Společnými silami jsme všechny nápisy odstranili, seškrábali a očistili zeď od barev a plakátů, předzahrádku jsme ohraničili kameny a dovezli na ni novou hlínu. Do ní jsme pak —– v duchu pamětního místa —– zasadili různé druhy obilí. Ze dvou stran památníku jsme vyvěsili cedulky se stručnou historií mlýna. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf