Petr Bělošický | Pozorovatelny na území města Ostravy – archiv bulletinu 1/2022

V posledním čísle jsme se krátce dotkli problematiky větších pozorovatelen na území města Ostravy. Podle tvaru a stavební konstrukce se dá vyvodit, že většina z nich pochází asi z období 2. světové války, mohly však být postaveny a využívány i později v rámci civilní obrany – určit období vzniku je někdy obtížné. Obecně se dá říci, že každá větší pozorovatelna, která nemá jasně danou konstrukci použitou i jinde (kupříkladu němečtí okupanti měli na vše typizaci, třeba tu, kterou nalezneme u mnoha bunkrů Atlantického valu, který se táhne podél pobřeží od severního Norska po jih Francie), je v něčem unikátní (bavíme-li se o Ostravě). Při dokumentaci v terénu jsem došel k přesvědčení, že pozorovatelny z doby 2. světové války mají obvykle kuželovitou stříšku, která se v různých modifikacích vyskytuje nejen na našem území. Kuželovitý tvar mohl sloužit k rozprostření výbuchu shora a následné tlakové vlny nebo k odhození a změně směru dopadu bomby, ale je to jen má domněnka. Němci za války prováděli nedaleko Ostravy, na pevnosti Smolkov, také různé pokusy s nataženou sítí/pletivem nad bunkry československého předválečného opevnění a pozorovali, co to udělá, když na ně nebo v jejich blízkosti dopadne bomba. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS37-online.pdf