Petr „Jersey98“ Bělošický | Německé pozorovací objekty, tzv. „Einmannbunkery“ v Ostravě – archiv bulletinu 2/2021

Na území města Ostravy nalezneme kromě kabelové sítě, o níž jsem psal v minulém čísle, také celou řadu dalších vojenských staveb souvisejících s druhou světovou válkou. Jedněmi z nich jsou mimo jiné Einmannbunkery, slangově přezdívané „Ajnmany“, a také různé pozorovatelny (které jsou stavebně větší než klasický tubusový Einmannbunkr), případně mnou nazývané hybridy (něco mezi pozorovatelnou a Einmannbunkerem). Tyto německé pozorovací stavby se svého času oficiálně nazývaly Luftschutz – Splitterschutzzelle nebo také prostě jen Einmannbunker a lze je označit za jedny znejčetnějších a vůbec prvních masově prefabrikovaných pevnostních staveb, které se nacházejí nejen na našem území, ale také po celé Evropě. Hlavním důvodem jejich masového užívání byla především jednoduchost, láce a také časová nenáročnost těchto malých prefabrikovaných pevnůstek. Einmannbunker je nevelká typizovaná železobetonová stavba zvonovitého tvaru s průzory a dvířky, určená především ke strážním a pozorovacím účelům bombardovaní a případných nevybuchlých pum vprůmyslových areálech adopravních uzlech. Někdy byla umisťována také u mostů, železničních tratí nebo elektráren. I když by to z německého názvu mohlo tak vypadat, nebyla určena jen pro jednu osobu, ale dle velikosti mohla pojmout i čtyři osoby jako nouzový úkryt. V Einmannbunkeru často zůstávala požární hlídka či drážní zaměstnanci na stráži. Ostrahu náletem vyklizených podniků v pozorovatelnách prováděla tzv. Werkschutz (ozbrojená závodní stráž). Tato organizace byla zřízena roku 1941 na ochranu průmyslových podniků významných pro válečné hospodářství – chránila podniky před krádežemi, sabotáží, špionáží či před případnými útoky partyzánů, střežila pracovní morálku a stíhala uprchlé pracovníky. Tato služba spadala pod policejní ředitelství, jemuž též předávala případy k dořešení. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS33-online-verze.pdf