Petr Kašing | Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě ukrývá místa posledního odpočinku mnoha významných osobností – archiv bulletinu 3/2018

Ve  druhé polovině června letošního roku jsme si další z okrašlovacích akcí spolku Za krásnou Ostravu připomněli výročí 195 let od zřízení Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě, největšího a  současně nejstaršího ostravského pohřebiště. Hřbitov byl slavnostně posvěcen farářem P. Janem Josefem Slezákem 14. června 1823 a od té doby došlo několikrát k jeho rozšíření. V letech 1959–1970 byl slezskoostravský hřbitov přebudován na ústřední ostravské pohřebiště a ve stejnou dobu bylo v jeho areálu vybudováno také nové krematorium. U příležitosti připomínky tohoto výročí okrašlovací spolek ve spolupráci s hřbitovní správou ústředního hřbitova připravil nové informační panely a  vydal průvodce, který zájemce provede po významných pamětihodnostech tohoto pohřebiště. V areálu ústředního hřbitova najdeme kromě rodinných hrobů také společné hroby obětí důlních neštěstí, památníky obětí světových válek a řadu unikátních uměleckých děl. Místo posledního odpočinku zde našla řada významných osobností dějin Ostravy. S  jakými jmény se návštěvník ústředního hřbitova může seznámit, uvádí následující řádky. Jednotlivé osobnosti jsou zde řazeny podle oborů, ve kterých působily. Umístění hrobů těchto osobností je uvedeno na informačních panelech a v průvodci, který je k dispozici na ústředním hřbitově. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf