Petr Lexa Přendík | Opustil nás Vladimír Kutý, jediný přednosta vítkovického nádraží – archiv bulletinu 1/2021

Dne 9. ledna 2021 náhle ve věku 86 let zemřel Vladimír Kutý. Téměř celý život jeho byl spjat s ostravskou železnicí a s unikátní stanicí Ostrava-Vítkovice, jejímž přednostou byl v letech 1965–1994. Profesní dráha Vladimíra Kutého začala u železnice v roce 1949, kdy byl krátce před svými patnáctými narozeninami přijat k Československým státním drahám (ČSD) jako provozní dorostenec. Železniční studia ukončil roku 1954 u učitelů, kteří zažili počátky moderní železnice. Vladimír Kutý poté zastával různé funkce u ČSD v Hlubočkách u Olomouce, Dobrovicích, Prostějově, až se nakonec vypracoval ze stanic ležících mezi Olomoucí a Mohelnicí na touženého venkovního výpravčího ve stanici Olomouc hl. n. Když se v první polovině 60. let rozhodlo o výstavbě Polanecké spojky mezi stanicemi Ostrava- -Svinov, Polanka nad Odrou a Ostrava-Kunčice, Vladimír Kutý se přihlásil do výběrového řízení na pozici přednosty stanice tehdy vznikajícího nádraží Ostrava-Vítkovice. Do funkce nastoupil 1. ledna 1965, tedy v době, kdy zde teprve vyrůstala moderní nádražní budova pojatá v bruselském stylu. Nádraží, jež bylo otevřeno v květnu 1967, zažilo dobu své největší slávy právě pod vedením a správou Vladimíra Kutého, který zastával funkci přednosty stanice až do odchodu do penze v roce 1994. Přednosta Kutý vzorně dbal nejen o provoz stanice, ale také o její vzhled. Ani po odchodu do důchodu na „své“ nádraží nezanevřel. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS32-online-verze.pdf