Petr Přendík | Kaplička sv. Josefa v Zábřehu nad Odrou – archiv bulletinu 3/2018

Památku starého Zábřehu nalezneme na Javůrkově ulici na okraji svahu, pod nímž se nachází zástava autobusů Pískové doly. Příběh kapličky sahá do poslední třetiny 19. století, kdy byla vystavěna na paměť úmrtí rolníka Josefa Svobody. Tak alespoň o  vzniku památky hovoří dochované kroniky z 60. let minulého století. Josef Svoboda se narodil 26. února 1820 v Pudlově rolníku Josefu Svobodovi a  jeho ženě Kateřině. Příjmení Svoboda není pro Zábřeh nad Odrou obvyklé a ani časté. Nepodařilo se zjistit, kdy se sem Josef Svoboda přistěhoval. Ovšem záznam o sňatku s manželkou Jenovéfou nám napovídá, že tomu bylo nejpozději roku 1849, neboť manželé byli oddáni v  zábřežském kostele 6. listopadu téhož roku. Právě Josefu Svobodovi mladšímu může být s  největší pravděpodobností připisován vznik kapličky, která se nachází na Javůrkově ulici. Proč? … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf