Petr Přendík | První kniha o dějinách městského obvodu Ostrava – Jih – archiv bulletinu 1/2018

Městský obvod Ostrava-Jih vydal novou publikaci s příznačným názvem Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes. Autorský kolektiv tvořili Marián Lipták (badatel v oblasti panelových domů a sídlišť), Tomáš Majliš (učitel a průvodce komentovaných prohlídek), Petr Přendík (kronikář obvodu Ostrava-Jih), Antonín Szturc (ostravské infocentrum) a Martin Zálesný, který se zabýval fotografováním snímků a vytvořením grafického podkladu pro tiskárnu, v níž byla kniha vytištěna téměř na den přesně po jedenácti měsících od zahájení prací. Jedná se vůbec o první knižní dílo, které mapuje historii obvodu Ostrava-Jih od dob pravěku po současnost. Využívá oblíbenou formu popularizace historie – pomocí dobových snímků. Nechybí však ani výkladové části. Kniha je rozvržena do sedmi kapitol. První se zaměřuje na vývoj prostoru obvodu od pravěku do období průmyslové revoluce. Přibližuje pravěké nálezy z okolí Odry, středověkou kolonizaci a vznik vsí v prostoru mezi řekami Odrou a Ostravicí. Závěr kapitoly je věnován období průmyslové revoluce, která dalekosáhlým způsobem zasáhla do vývoje celého Ostravska. Přehledná tabulka pak dokumentuje vývoj počtu obyvatel na území dnešního obvodu od roku 1772 po současnost … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/03/kros_20.pdf