Petr Přendík | První záblesk ostravské vlastenecké cyklistiky – archiv bulletinu 2/2018

Pravděpodobně v průběhu 70. let 19. století se v Moravské Ostravě projel po ulicích první bicykl, respektive vysoké kolo, jež bývá nesprávně označováno jako kostitřas. Kostmi na nerovných ostravských cestách vysoké kolo jistě třáslo, na rozdíl od dřevěných kostitřasů však bylo celokovové. A těžké. Nejstarší velocipedy se objevily v Praze na konci 60. let 19. století, třeba při slavnostním položení základního kamene Národního divadla. Vlastnictví velocipédu (z franc. vélocipède – stroj rychlonohý) v 80. letech 19. století patřilo k prestižním záležitostem a bylo znakem společenského statutu zámožných vrstev, které se díky rozvíjejícímu průmyslu na Ostravsku koncentrovaly. Až do konce 19. století byla kola v ostravských ulicích haněna jako moderní prvek a leckterý cyklista zažil na svém stroji napadení, nezřídka nejen slovní. Brzy se kolo stalo nástrojem soubojů mezi ostravskými Čechy a Němci. Cyklisté se většinou semkli jen v případech, kdy město chtělo zvýšit poplatek za užívání kola, označovalo kola evidenčními značkami či upravovalo uliční jízdní řád pro velocipedisty. První cyklistický klub se v Moravské Ostravě ustavil v dubnu 1887. Není překvapující, že se jednalo o německý spolek Radfahrer Club Mährisch Ostrau. Jeho předsedou se na dlouhá léta stal známý moravskoostravský nakladatel a tiskař Julius Kittl. Češi založili ve městě první klub až v roce 1895. Nazýval se Klub českých velocipedistů Blesk v Moravské Ostravě a jeho snahou bylo vymanit se z hegemonie německé cyklistiky. U zrodu českého spolku stáli úředník Leopold Havlíček, JUDr. Rudolf Matouš, sedlář Eberhard Tkačík, obchodník Jindřich Přikryl, solicitátor Ferdinand Župka a Julius Janča. Sport byl ideální příležitostí k porovnávání sil dvou národů. Cyklistické závody se daly změřit stopkami a vítěz byl zřejmý. C. k. moravské místodržitelství v Brně schválilo stanovy nového velocipedistického klubu, v nichž se dočítáme, že „účelem spolku jest pěstování jízdy na velocipedech, což se děje: a) společným cvičením; b) výlety a cestováním; c) pořádáním závodů, akademií a výstav cyklistických i súčastněním se jich; d) pořádáním přednášek odborných a zábav jakož i divadelních her ve prospěch klubu“. Na počátku srpna 1895 se konala ustavující valná hromada Klubu českých velocipedistů Blesk (dále KČV Blesk) v moravskoostravském Národním domě. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf