Petr Šimíček | Odhalení pamětní desky z dílny Petra Szyrokého – archiv bulletinu 4/2020

Na zdi Čapkovy sokolovny v centru města jsme ve středu 23. září 2020 slavnostně odhalili pamětní desku připomínající největší politický proces na Ostravsku z 50. let 20. století. Komunistická moc na tomto místě odsoudila ke krutým trestům téměř devět desítek nevinných lidí. Na oběti tohoto soudního divadla, které se v červenci 1950 odehrávalo právě v tělocvičně Čapkovy sokolovny, jsme vzpomínali již v průběhu celého odpoledne, nejprve během procházky a jednotlivých zastavení v centru města, později večer při samotném odhalení pamětní desky. Akci uspořádalo několik spřátelených institucí – ostravský Antikvariát a klub Fiducia, okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Gymnázium Olgy Havlové, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 a Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. V pět hodin odpoledne se symbolicky před vchodem do budovy Krajského soudu na Havlíčkově nábřeží v centru Ostravy sešlo několik desítek zájemců o pietní vycházku, kterou vedli ulicemi města básník a publicista Ivan Motýl spolu s dějepravcem ostravského Gymnázia Olgy Havlové a členem okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Petrem Šimíčkem. Odstartovala vzpomínkou na osud jednoho z popravených, Miroslava Sýkory, účastníci se dozvěděli podrobnosti o jeho tragickém osudu, ale také krutou skutečnost, jak komunistická zvůle dopadla na další členy jeho rodiny (v procesu Buchal a spol. byli souzeni celkem tři). Zároveň na tomto místě vyslechli podrobnosti oprocesu, kontextu doby, výslechových metodách Státní bezpečnosti a zazněla svědectví dcery popraveného Jana Buchala (byl souzen ve skupině Dr. Horákové v Praze) a politického vězně Zdeňka Růžičky. Zaznělo také autentické svědectví Leo Žídka, dlouholetého místopředsedy Konfederace politických vězňů ČR, který byl rovněž v 50. letech vyšetřován v Ostravě. Po úvodní informační smršti následoval první vrchol celé akce, pouť za popravené Miroslava Sýkoru, Josefa Polomského, Ladislava Cée a Miloše Morávka. Tichý průvod prošel přilehlými ulicemi kolem soudní budovy až k pamětní desce připomínající popravené. Po položení květin pokračovala procházka k někdejšímu krajskému výboru KSČ, krajské správě StB, památníku PTP a dále k Čapkově sokolovně. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS31-online-verze.pdf