Pietní akt u desky obětem zla – archiv bulletinu 4/2019

18. listopadu 2019 se konalo tradiční slavnostní setkání u pamětní desky obětem zla k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii. Akci, kterou po léta připravovala Konfederace politických vězňů ČR, letos organizovaly Gymnázium Olgy Havlové, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub s galerií Fiducia ve spolupráci s politickými vězni komunistického režimu pod záštitou statutárního města Ostravy. Ve dvoraně Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí přivítal účastníky akce za politické vězně Leo Žídek, který celé setkání moderoval. Následně u památníku položili zástupci zúčastněných organizací a institucí kytice a věnce. Památku Dne boje za svobodu a demokracii – 17. listopad – uctili reprezentanti magistrátu, kraje, členové rady Junáka, členové Sokola, Československé obce legionářské a mnozí další. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2020/01/KROS27_online.pdf