PLATO otevře bývalý Bauhaus veřejnosti 11. dubna

Městská galerie současného umění PLATO otevře veřejnosti své nové sídlo v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy 11. dubna v 18 hodin. Unikátní plochu téměř půl hektaru zaplní během roku postupně funkčním zázemím, na jehož budování se podílí čeští i zahraniční umělci. Výsledkem ojedinělého experimentu budou například knihovna, bistro a prodejna jako specifická umělecká díla, návštěvníkům přístupná již v dubnu. PLATO otevře Bauhaus programově nabitým týdnem nazvaným 5000 m2 pro umění, kdy představí přes 50 tvůrců a hostů z ČR i zahraničí.

Ve zcela prázdném prostoru Bauhausu vzniknou postupně tzv. site-specific umělecká díla, která umělci spoluvytváří přímo pro interiér galerie, v kontextu střední Evropy zcela unikátní. „Na vlastní podobě galerie pracujeme od samého začátku s umělci a kurátory. K dispozici máme prostor, kde je nutné vše teprve vybudovat. Je jasné, že to ale není na dlouho. Proto lze podniknout experiment, o němž si i ty nejprogresivnější světové galerie mohou nechat zdát,“ vysvětluje ředitel galerie Marek Pokorný. PLATO bude v Bauhausu působit jen několik let, než se přesune do zrekonstruovaných městských jatek v centru města.

 

Funkční zázemí vybuduje PLATO ve čtyřech cyklech a v prostoru Bauhausu zůstane více či méně zachováno až do přesunu galerie do městských jatek. Kurátory celého projektu nazvaného Dočasné struktury jsou Jakub Adamec, Daniela & Linda Dostálkovy, Michal Novotný a Marek Pokorný. Funkční infrastrukturu budou průběžně doplňovat díla ze tří již existujících uměleckých sbírek.

Na knihovně, bistru a prodejně, první trojici funkcí otevíraných 11. dubna, pracuje celkem pět umělců z ČR, Slovenska a Polska. Podobu knihovny a čítárny s více než 10.000 publikacemi navrhuje vizuální umělec Jan Šerých. Při vytváření ojedinělého knižního fondu spolupracuje PLATO také s Knihovnou města Ostravy. Na bistru se podílí vycházející hvězda polské umělecké scény Dominika Olszowy, zařazená mezi deset polských tvůrců, které se letos vyplatí sledovat. Za uměleckým projektem prodejny (v první fázi knih) stojí čtveřice umělců: Julia Gryboś & Barbora Zentková, které vzešly z ostravské umělecké scény, Johana Pošová a děkan brněnské FAVU Milan Houser. Zároveň PLATO vystaví od 11. dubna až do začátku září umělecká díla tří desítek laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art.

„Následovat bude spolupráce s Matyášem Chocholou na projektu zahrady. Kurátor Michal Novotný vyvíjí se Zbyňkem Baladránem, Belgičanem Wesley Meurisem a dalšími dvěma umělkyněmi z Estonska a Lotyšska zvláštní typ výstavního displeje,“ nastiňuje další „dočasné struktury“ M. Pokorný.

Díky prostorovým možnostem Bauhausu rozšíří galerie svůj celoroční program o novinky – pravidelné workshopy pouze pro dospělé a cyklus koncertů soudobé vážné hudby. Celoroční programovou dramaturgii představí PLATO veřejnosti ve zhuštěné podobě právě během zahajovacího týdne. V sedmi dnech nabídne celkem 15 akcí včetně zahájení výstav, performance, projekcí, diskuzí, divadla, koncertů, workshopů s umělci pro děti, rodiny i dospělé a edukací pro školy. „Budou to akce zaměřené jak dovnitř umělecké scény, tak i pro širší veřejnost s potřebou porozumět současnému světu,“ dodává ředitel PLATO.
Jedním z hostů zahajovacího týdne 5000 m2 pro umění bude umělecký ředitel přehlídky Documenta 14 Adam Szymczyk, který patří k nejvlivnějším osobnostem současné světové umělecké scény. Další veřejnou diskuzi povede ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a politolog Ondřej Slačálek. „Současnou elektronickou hudbu představíme společně s oceňovanými Genot Centre a Radiem Wave. Koncert soudobé hudby jako první z celoročního cyklu pro nás připravil polský dramaturg Daniel Brożek,“ říká programová manažerka PLATO Dita Eibenová. Součástí programu bude také projekce dvou romských tvůrčích skupin z východního Slovenska, workshop pro dospělé s mladými sochaři Annou Ročňovou a Janem Boháčem a další akce.

Galerie PLATO je nová, dynamická a otevřená instituce založená městem Ostrava. Aktuální podoby současného (vizuálního) umění zprostředkovává od roku 2016. Její existenci předcházel tříletý grantový projekt v Multifunkční aule Gong v bývalém průmyslovém areálu Dolní Vítkovice. Založením PLATO vznikla v ČR poprvé po 22 letech samostatná veřejná instituce, která má pečovat o současné umění, aniž by budovala vlastní sbírku.

Více informací o programu 5000 m2 pro umění:

http://plato-ostrava.cz/5000-m2-pro-umeni/