Poetické atentáty – okrášlení ulice Jaromíra Šavrdy 27.5.2014

V úterý 27. května 2014 jsme okrášlili ulici Jaromíra Šavrdy na Dubině. Šlo o další poetický atentát, kdy jsme na vchody domů ulice nazvané podle tohoto významného ostravského chartisty a spisovatele vylepili Šavrdovy básně. Na ulici se také četlo, účastníci poetického atentátu se nakonec zapojili jak do vylepování básní, tak do čtení Šavrdových básní. Zakončili jsme to v místní hospodě, kde ještě Iva Málková, která poetické atentáty vedla a zpracovává Šavrdovu pozůstalost, vyprávěla o zajímavostech, které v Šavrdově korespondenci a rukopisech nalezla.

0102

04

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

05