Poetické cedulky s básněmi naděje – archiv bulletinu 2/2020

V březnu vypukla pandemie koronaviru a veške – ré aktivity byly omezeny. Na začátku dubna jsme ale pro vás vymysleli pro povzbuzení a zlepšení nálady akce, které se daly uskutečnit i přes ome – zení setkávání. Od začátku dubna mohli lidé na různých místech Ostravy potkávat poetické cedulky s básněmi českých i světových autorů věnovanými naději, smyslu lidské existence a ra – dosti z bytí. Básně do první várky vybrali ostrav – ští spisovatelé, literární kritici a členové našeho okrašlovacího spolku, v druhé várce jsme vybí – rali z básní, které jste nám zaslali v rámci facebookové výzvy – moc vám děkujeme. Děkujeme také náměstkyni primátora Kateřině Šebestové za darování pevnějších dřevěných špejlí k bás – ničkám, které kvůli zavřeným obchodům nešly sehnat. Díky tomu jsme nakonec mohli ze všech vámi poslaných básní udělat poetické cedulky. Díky patří také Fajnové dílně za vyrobení buko – vých špejlí a ředitelce Knihovny města Ostravy Miroslavě Sabelové za darované modelářské špejle. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS29-online-verze.pdf