Poetické popelnice ku poctě spisovatele Jana Balabána

V Ostravě přibudou další poetické popelnice – tentokrát jsou věnovány připomínce ostravského spisovatele Jana Balabána, od jehož úmrtí 23. 4. letos uplyne deset let. Okrašlovací spolek Za Krásnou Ostravu a Antikvariát a klub s galerií Fiducia na den jeho skonu původně chystal speciální literární pouť vedoucí z městského centra do Vítkovic, kde autor žil, na níž měly zaznít i ukázky ze spisovatelova jedinečného díla – tuto akci však nelze kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru uskutečnit. Ve čtvrtek 23. dubna tak bude během dne instalováno alespoň 13 poetických popelnic (POPO) nesoucích ukázky z prózy, poezie i publicistiky Jana Balabána. Veřejnost se této události bohužel nemůže zúčastnit, celou akci ale patřičně zdokumentujeme a případní zájemci naleznou na webu Krásná Ostrava podrobnější informace, kde se v městském prostoru dané poetické popelnice vyskytují

Prozaik, dramatik, publicista, výtvarný kritik a teoretik Jan Balabán (1961) patřil k nejoriginálnějším osobnostem české polistopadové kultury. Velký čtenářský ohlas i uznání odborné kritiky sklidilo především jeho prozaické dílo, za své povídky a romány získal též řadu ocenění (k nejznámějším knihám patří povídkové soubory Možná že odcházíme, Prázdniny, Jsme tady či román Zeptej se táty). Výraznou roli v Balabánových textech hraje mj. specifické ostravské prostředí (především periferního charakteru) a s ním spojená osobitá mentalita i svérázné životní projevy jeho obyvatel.

O poetických popelnicích (POPO):
Poezii umístěnou na veřejných prostranstvích, v hromadných dopravních prostředcích, v parcích či na různých netradičních místech v minulosti již měla mnohá města, avšak jen Ostrava vlastní své poetické popelnice! Poetické popelnice (POPO) seznamují zdejší obyvatele s texty vybraných pozoruhodných spisovatelů, nabízejí duchovní potěšení na neobvyklých místech a netradiční formou oživují některé zapadlé kouty – vynášení, třídění či přebírání odpadu se tak díky nim může stát oblíbenou činností všech milovníků múz! Kontejnery polepené fóliemi s básnickými či prozaickými texty jsou rozmístěny po celém městě.

V Ostravě již existuje celkem 39 takto pozoruhodných kontejnerů. První byly slavnostně odhaleny loni v březnu v den stých narozenin amerického básníka Lawrence Ferlinghettiho, na podzim – v rámci oslav Listopadu 1989 – je pak doplnilo dalších třináct s ukázkami české experimentální poezie na téma svobody a lidských práv. Ve čtvrtek 23. 4. k nim přibudou i poetické popelnice nesoucí ukázky tvorby Jana Balabána.

Za podporu projektu děkujeme Ministerstvu kultury ČR a firmě OZO Ostrava.

Z vybraných textů Jana Balabána:

„Není snad zbabělejší otázky než „Je to nebezpečné?“. Klademe si ji nahlas i v duchu a rádi bychom si na ni vynutili kladnou odpověď třeba i metodami „bílého anděla“, jen kdyby to šlo. Nechce se nám žít s pocitem, že je to nebezpečné, že každý náš pohyb hrozí v jistém smyslu ztrátou a smrtí. Strach nás nutí k tomu, abychom zůstávali zabetonovaní sami v sobě a abychom tam mučili svou duši stejnou otázkou se stejnou zoufalou bezvýchodností. A tak se kuriózně nejnebezpečnější stává samotná touha po bezvýhradném bezpečí. „

„Ani síť, ani hvězda. Když přilétáte do Ostravy za bezmračné noci, vidíte pod sebou něco, co se spíš podobá rozhrabanému ohništi, kde v tmavém popelu svítí sem tam žhnoucí uhlíky. „

„Důležité je už to, že dokážeme procítit lidskou bolest, umíme ji sdělit, přemýšlet o ní, mluvit o ní s určitým soucitem. To je ten nulový stupeň naděje. Nula je také číslo. Od něho se dá jít nahoru…“


K fungování Fiducie během pandemie:

Antikvariát by zřejmě měl být otevřen od 27. dubna v pracovní dny od 10 do 18 hodin s tím, že budou přijata hygienická opatření tak, aby pro vás bylo nakupování bezpečné. Galerie by měly být podle informací vlády otevřeny 25. května. Kulturní akce s účastí veřejnosti by se mohly zřejmě konat od 8. června. V souvislosti s omezeními díky pandemii koronaviru plánujeme v červnu uskutečnit zejména venkovní program. Vše včas upřesníme v závislosti na dalších krocích a vyhlášených opatřeních vlády ČR. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.