Poetické popelnice věnované Janu Balabánovi – archiv bulletinu 2/2020

V Ostravě v dubnu přibyly další poetické popelnice – tentokrát jsou věnovány připomínce ostravského spisovatele Jana Balabána, od jehož úmrtí 23. 4. letos uplynulo deset let. Okrašlovací spolek Za Krásnou Ostravu a Antikvariát a klub s galerií Fiducia na den jeho skonu původně chystal speciální literární pouť vedoucí z městského centra do Vítkovic, kde autor žil, na níž měly zaznít i ukázky ze spisovatelova jedinečného díla – tuto akci však nešlo kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru uskutečnit. Ve čtvrtek 23. dubna tak bylo během dne instalováno 13 poetických popelnic (PoPo) nesoucích ukázky z prózy, poezie i publicistiky Jana Balabána. Balabánovské poetické popelnice najdete v centru, v Mariánských Horách, ve Výškovicích a v Porubě, postupně přibývají v Přívoze, ve Vítkovicích, v Hrabůvce a v Hrabové u haldy – snažili jsme se pro texty vždy najít místo, které je podtrhuje nebo jim dává další významy. Prozaik, dramatik, publicista, výtvarný kritik a teoretik Jan Balabán (1961) patřil k nejoriginálnějším osobnostem české polistopadové kultury. Velký čtenářský ohlas i uznání odborné kritiky sklidilo především jeho prozaické dílo, za své povídky a romány získal též řadu ocenění (k nejznámějším knihám patří povídkové soubory Možná že odcházíme, Prázdniny, Jsme tady či román Zeptej se táty). Výraznou roli v Balabánových textech hraje mj. specifické ostravské prostředí (především periferního charakteru) a s ním spojená osobitá mentalita i svérázné životní projevy jeho obyvatel. „Ani síť, ani hvězda. Když přilétáte do Ostravy za bezmračné noci, vidíte pod sebou něco, co se spíš podobá rozhrabanému ohništi, kde v tmavém popelu svítí sem tam žhnoucí uhlíky.“ … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS29-online-verze.pdf