Poetický atentát v Komenského sadech

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia vás zvou na POETICKÝ ATENTÁT V KOMENSKÉHO SADECH v neděli 12. 7. ve 14:00. Slavnostně bude instalována venkovní knihovnička, ze které si budou moci čtenáři v průběhu celého léta bezplatně půjčovat knížky. Knihovnička bude mimo jiné připomínkou aktivity významné ostravské knihovnice Naděždy Ježkové, která stála v roce 1951 u založení venkovní knihovny v Komenského sadech. Čeká nás také speciální velkoplošné guerillové okrášlení, do kterého se můžete zapojit i vy. Kyblíky s teplou vodou a ekologické saponáty jsou vítány. Můžete se těšit i na poezii a filozofii v lipové aleji, jak jinak než z díla Jana Amose Komenského.
Sraz ve 14:00 u busty J. A. Komenského za Novou radnicí v centru Ostravy.

komenského sady