Položení pamětní destičky novináři Karlu Biňovcovi u příležitosti Dne památky obětí komunismu

Srdečně vás zveme na slavnostní položení pamětní destičky novináři Karlu Biňovcovi u příležitosti Dne památky obětí komunismu  – v sobotu 27.6. v 18:00. Sraz bude u oblouku v Porubě. Pořádá okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia. Pamětní destičku vytvořila sochařka Šárka Mikesková.

Karel Biňovec byl český publicista, herec i režisér, zakladatel Moravskoslezského deníku a známý ostravský chartista. Spolupracoval s Československým rozhlasem, ze kterého musel v roce 1970 z politických důvodů odejít, poté pracoval v Knihovně města Ostravy. Po odchodu do důchodu psal Biňovec fejetony pro rozhlas a vysílání Svobodné Evropy. Po podepsání Charty 77 byl sledován StB. Po listopadu 1989 spoluzaložil Moravskoslezský den. Do něho každý den přispíval sloupkem „Mluvím za tebe“ a vyjadřoval se v nich nejen k současnému politickému dění. Stal se poslancem ČNR, byl členem redakční rady časopisu Alternativa a zakládajícím členem HOSTu. Zemřel v roce 1991.

binovec