Polské studio dokončuje projekt na konverzi bývalých městských jatek, na podzim město vyhlásí soutěž na realizátora. Zdroj: TZ SMO Ostrava, 4. 9. 2019

V posledních třech letech město Ostrava vyhlásilo osm architektonických soutěží. První z nich byla v únoru 2017 na rekonstrukci objektu bývalých městských jatek s cílem zachránit tuto památku a využít ji pro kulturní účely. Soutěžní porota vybírala vítěze z celkem osmi návrhů. Smlouvu o dílo podepsalo město s polským studiem KWK PROMES architekta Roberta Konieczneho. Na dokončovaný projekt naváže veřejná zakázka na realizaci stavby. Práce začnou na jaře roku 2020 a cena rekonstrukce nesmí přesáhnout 150 milionů korun. Historické budovy bývalých jatek společně s dřívějším hobbymarketem odkoupilo město Ostrava od společnosti Bauhaus v listopadu 2016 za 80 milionů korun.

V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor. Jeho šest výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro.

„Náš cíl se nezměnil, vrátit jatkám jejich původní vzhled a současně přizpůsobit objekt spolu s jeho okolím pro kulturní účely, zejména pro výtvarné umění. Autor konverze architekt Robert Konieczny patří k nejuznávanějším světovým architektům. Rád bych připomněl, že jím navržený pavilon muzea ve Štětíně získal cenu za Světovou stavbu roku 2016, a rozhodně nejde o jeho jediné ocenění. Jsem přesvědčen o tom, že projekt zpracoval špičkový odborník, a že architekturu v Ostravě obohatí skutečně zajímavá stavba,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení nabyla právní moci 24. srpna. V první polovině října bude dokončena prováděcí dokumentace a na přelomu října a listopadu dojde k vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Realizace začne na jaře 2020, skončí v roce 2021.

„Jsme vázáni výsledky architektonické soutěže, musíme ale reagovat na nová zjištění a aktuální technický stav budov. Poté, co se propadl strop u objektu nových jatek, muselo letos na jaře dojít k jejich demolici. Mezi novými a starými jatkami vznikl volný prostor a byla nutná úprava projektu. Zároveň se ukázalo, že nejnovější část starých jatek je po statické stránce natolik nestabilní, že bude potřeba ji zbourat a nahradit dostavbou. To jsou hlavní důvody, které posouvají původní architektonický návrh do nových podob,“ doplnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Objekt bývalých městských jatek se po rekonstrukci stane sídlem městské galerie moderního umění PLATO.

Dostavba bude z moderních materiálů. Cihlové zdi budou pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady. Všechny nové prvky vzniknou z moderní polymer-cementové hmoty připomínající

světlý beton, kontrastující s tmavou cihlovou fasádou budovy. Charakteristické otvory uzavřou masivní otočné stěny. Každá brána bude jedinečným konstrukčním prvkem s ocelovou konstrukcí, zakončená moderní hmotou, připomínající beton. Stávající okna otevřou pohled do výstavních hal. To PLATU dodá zcela nové možnosti komunikace s publikem uvnitř i zvenčí. Stávající budově dominují dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, budou interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a pak také betonem. Z něj budou vytvořeny všechny přidané prvky. Důležitou součástí interiérů budou technické prvky – instalace vzduchotechniky jsou v projektu integrovány do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

„Za dobu své existence jsme působili již ve třech naprosto rozdílných prostorech. Ty nás vždycky inspirovaly k radikální změně ve způsobech, jakými lze budovat porozumění veřejnosti pro současné umění. Rekonstruovaná jatka tedy budou pomyslným vrcholem snahy města Ostravy a jeho galerie PLATO o vybudování trvalého zázemí pro tuto misi. Nic podobného se na žádném místě v České republice nepodařilo. Jsme plni očekávání. Co k tomu dodat,“ doplnil ředitel galerie PLATO Marek Pokorný.

Časová osa soutěže:

· 2021 – dokončení konverze jatek

· jaro 2020 – zahájení přestavby objektu

· přelom roku 2019/2020 – výstava k architektonické soutěži

· říjen 2019 – vyhlášení veřejné zakázky na realizátora konverze

· srpen 2019 – vydání stavebního povolení

· květen 2019 – dodání projektové dokumentace

· březen 2019 – dodání architektonické studie

· 10. ledna 2018 – podepsání smlouvy na architektonickou studii a projektovou dokumentaci s polským studiem KWK PROMES architekta Roberta Konieczneho

· květen – říjen 2017 – jednací řízení o uzavření smlouvy se studiem Petr Hájek architekti

· 31. května – 14. června 2017 – všech osm posuzovaných návrhů bylo vystaveno v bývalém hobbymarketu BAUHAUS

· 2. května 2017 – vyhlášení výsledků soutěže, autorem vítězného návrhu se stalo studio Petr Hájek architekti

· 21. dubna 2017 – odevzdání osmi návrhů

· 7. března 2017 – rada města rozhodla o oslovení pěti vyzvaných a pěti dalších zájemců, kteří své návrhy odevzdají v dubnu 2017

K předložení soutěžních návrhů bylo vyzváno všech pět přímo oslovených tuzemských i zahraničních architektonických kanceláří. Na základě zaslaných portfolií byli vyzváni i další jednotlivci a kolektivy: Ing. Arch. Lukáš Kordík z GUTGUT z Bratislavy, architektonická kancelář PLURAL z Bratislavy, Ing. Arch. Josef Kiszka z ARKISS-ING z Havířova, RADAARCHITEKTI z Brna a Mc. Cullough Mulvin Architects z Dublinu.

· 3. února 2017 – byla vyhlášena soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek

Město oslovilo v rámci vyhlášené soutěže napřímo tyto tuzemské a zahraniční architektonické kanceláře: Akad. Arch. Petra Hájka z Prahy, dalšími vyzvanými jsou Ing. Arch. Robert Konieczny s KWK PROMES z Katowic, Arch. DI Arkan Zeytinoglu z Vídně, Arch. Irakli Eristavi ze společnosti zerozero s.r.o. z Prešova a architektonická kancelář Wenink, Holtkamp Architecten z Eindhovenu.

· listopad 2016 – město Ostrava odkoupilo od společnosti Bauhaus bývalá městská jatka společně s dřívějším hobbymarketem za 80 milionů korun.

První objekty ostravských jatek byly postaveny už v roce 1881, z nichž je zachována pouze hala u železniční trati. Na to navázala druhá etapa výstavby od konce 80 let, až do roku 1910, kdy vznikly dodnes zachované objekty porážky prasat, solírny, nové strojovny s kotelnou a nové ledárny s věží. Jatka byla rozšiřována a modernizována směrem ke Stodolní a Porážkové ulici v letech 1925 – 1927.

Provoz jatek zůstal ve stávající lokalitě až do roku 1965, kdy se přestěhoval do masokombinátu v Martinově. Areál byl do roku 1986 využíván Technickými a zahradními službami města Ostravy a Severomoravskými pekárnami. V 90. letech 20. stol. byla dřevěná věžička chladírny rozebrána a snesena. Po opuštění jatek firmami areál začal chátrat. Část hal byla zbořena. Od roku 1987 byla památkově chráněna nejstarší část areálu. V roce 1994 na to navázalo prohlášení o ochraně dalších cihelných objektů z konce 19. století v jejím bezprostředním okolí. A v tomtéž roce historickou část budov zakoupila společnost Bauhaus.