Pomník obětem první světové války v Přívoze na výročí vysvěcení znovu okrášlen

Dne 9. 6. 1935 byl slavnostně vysvěcen pomník obětem první světové války z řad přívozských občanů. Slavnost svěcení vykonal v české a německé řeči tehdejší farář František Srovnalík za velké účasti shromážděných. Pomník vojínům padlým v letech 1914–1918 se nachází na dnešním náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívozu u bočního vchodu kostela na jeho východní straně. Na vydlážděném prostranství je umístěn třístupňový pylon z šedého mramoru, nahoře zakončený mísou s hořícím ohněm. Na střední části pylonu na čelní stěně je kříž a letopočet 1914–1918. Ve výklencích na všech čtyřech stranách jsou vyryta jména válečných obětí.

V pátek 10. června 2016 okrašlovací spolek pomník opět osázel květinami.