Před 45 lety v srpnu 1968 obsadily Ostravu sovětské tanky

Přesně před 45 lety, dne 21. 8. 1968 byla Ostrava kolem druhé hodiny ranní obsazena tzv. Železnou divizí Sovětské armády, jíž velel generálmajor Grigorij P. Jaškin. Velká část zaměstnanců ostravských závodů, dolů a institucí se zformovala v dlouhé průvody, které se vydaly do centra města k sekretariátu Krajského výboru KSČ před Dům energetiky, před budovu Státní národní bezpečnosti na Bráfově ulici a před Novou radnici. V čele zástupů demonstrantů byly neseny státní vlajky a transparenty s protiokupačními nápisy. Ze vzdálenějších městských čtvrtí přijížděli protestující občané, hlavně mládež, nákladními auty. Rozmístěním okupačních vojsk v ulicích a prostranstvích centra města byl narušen provoz městské hromadné dopravy. Před Novou radnicí tanky sovětských vojáků nebezpečně najížděly do lidí.

Drahomír Javorský, který poslal své fotografie IDnes, byl v době příjezdu vojsk Varšavské smlouvy vedoucím inženýrem větrání na ostravské šachtě. Když se ve městě objevily tanky, vyvěsili v práci transparenty a sundali ruskou hvězdu.  „V té době se nepracovalo, chodil jsem s fotoaparátem Flexaret po Ostravě,“ vzpomíná dnes čtyřiaosmdesátiletý muž. Poblíž místa, kde bydlel, se mu přitom naskytla absurdní podívaná. Sestřičky z jeslí s dětmi v kočárcích zrovna míjely sovětský tank. „Šly tudy na procházku jako vždycky,“ vypráví Drahomír Javorský. „Pořídil jsem tady dva snímky, na tom druhém se ruský voják drží za hlavu. Nevěřil svým očím, co se to děje.“ Pořízení tohoto snímku ale pro něj mělo neblahé následky. „Soudruhy zajímalo, jak jsem ten snímek pořídil, kde jsem ho vyvolal, mysleli si snad, že jsem špion.“ Z místa vedoucího inženýra spadl na revírníka na šachtě, později byl takzvaným požárníkem. „Chodil jsem s lopatou a sbíral, co kde odpadlo,“ vzpomíná. „Pak jsem měl těžký úraz, a to byl konec mé kariéry,“ uzavřel svůj příběh.

Zajímavé fotografiez okupace Ostravy v roce 1968 najdete také na portálu Moderních dějin zde: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/ostrava-v-srpnu-1968-ve-fotografiich-miroslava-dvoraka/

Zdroj:

http://zpravy.idnes.cz/ctenari-idnes-cz-fotili-srpen-68-do-redakce-prisly-stovky-snimku-psb-/domaci.aspx?c=A080818_160735_domaci_lpo

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/historicke-kalendarium-1/archiv-historickeho-kalendaria/historicke-kalendarium-50

ovaova1