Před padesáti lety se rozhodlo o zničení unikátní venkovní sochařské galerie v Komenského sadech – archiv bulletinu 2/2021

V letošním roce uplyne 50 let od rozhodnutí tehdejšího vedení města odstranit z Komenského sadů soubor cenných soch z Mezinárodních sympozií prostorových forem, jež se konala vOstravě vletech 1967 a 1969. Osympoziích a autorech soch jsme již psali v předchozích číslech bulletinu. V dnešním čísle se budeme podrobněji věnovat roku 1971 a událostem, které následovaly a jejichž výsledkem bylo zničení tohoto unikátního celku. Přestože rok 1971 byl obdobím tuhé normalizace a sílil odpor KSČ vůči umění, reprezentovanému právě sochami z legendárních ostravských sympozií, i v rámci tehdejšího národního výboru se našli obětaví lidé, kteří se snažili sochy zachránit – proti sobě tak v jednom momentu stál Útvar hlavního architekta a odbor kultury. Útvar hlavního architekta se snažil navázat v roce 1971 dalším ročníkem sympozií. To však již vzhledem k postupující normalizaci a nevoli KSČ nebylo možné, usiloval proto alespoň o to, aby byly nechtěné sochy vráceny autorům, případně přemístěny jinam. Útvar zaslal řadu dopisů různým institucím a organizacím v regionu s nabídkou, zda si sochy nechtějí vzít, bohužel se však vzhledem k obavám tehdejších vedoucích pracovníků postavit se za „kontroverzní“ díla podařilo vyjednat jen minimum míst. Útvar dokonce vyhlásil anketu mezi občany, v níž se ptal, jestli by sochy chtěli zachovat. Překvapivé bylo, že 96 procent občanů hlasovalo pro zachování soch v Komenského sadech. Přesto tehdejší odbor kultury, ovládaný komunistickými pohlaváry, argumentoval tím, že sochy se občanům nelíbí, a odsuzoval je jako monstra hyzdící park. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS33-online-verze.pdf